Tiểu sử chính thức của Thánh Marie Alphonsine Danil Ghattas

Lúc 10h sáng ngày Chúa Nhật 17 tháng Năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô tôn phong hiển thánh cho 4 vị Chân Phước. Đây là tiểu sử chính thức của Thánh Marie Alphonsine Danil Ghattas được đọc lên trong buổi lễ.

 

MarieAlphonsineDanilGhattas

 

 

Thánh Marie Alphonsine Danil Ghattas sinh tại Giêrusalem vào 04 tháng 10 năm 1843 trong một gia đình đạo hạnh. Chị đã được rửa tội vào ngày 19 tháng Mười Một và được đặt tên là Soultaneh Mary. Sau khi nhận ra ơn gọi đời sống thánh hiến đã trưởng thành trong tâm hồn, chị gia nhập cộng đoàn các Nữ Tu của Thánh Giuse vào năm 1858 và ngày 30 tháng 6 năm 1860, chị đã nhận được tu phục với tên gọi mới là Nữ Tu Marie Alphonsine. Năm 1863, chị khấn trọn.

 

Ngày 06 tháng Giêng năm 1874, tại Bethlehem, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra với chị lần đầu tiên. Đúng một năm sau, lại xảy ra một cuộc hiện ra lần thứ hai, và Đức Mẹ yêu cầu chị khởi đầu một cộng đoàn các nữ tu mới được gọi là Hội Dòng Rất Thánh Mân Côi. Tháng 7 năm 1880, một số “Nữ Tử Đức Mẹ” còn trẻ, dưới sự hướng dẫn của Cha Tannous, bắt đầu sống cuộc sống cộng đoàn. Thể theo ý muốn của Đức Mẹ, cộng đoàn mới này được gọi là “Dòng các Nữ tu Rất Thánh Mân Côi.” Năm 1880, Đức Thánh Cha giải miễn cho chị Marie Alphonsine khỏi lời thề vâng phục trong Dòng các Nữ Tu của Thánh Giuse và sau đó chị đã nhập vào Dòng các Nữ tu Rất Thánh Mân Côi. Ngày 06 tháng 10, chị đã nhận được tu phục mới, và vẫn giữ lại tên Marie Alphonsine. Chị khấn trọn vào ngày 07 tháng 3 năm 1885. Ngày 02 Tháng 11 năm 1887, Luật của các nữ tu Nữ tu Rất Thánh Mân Côi được chấp thuận, và đã nhận được sự chấp thuận của giáo phận hai năm sau đó.

 

Dù đã là một nữ tu, chị Marie Alphonsine đã được nhận vào vào Dòng Ba Ða Minh ở Tu Viện Dòng Đa Minh ở Giêrusalem vào ngày 4 tháng 10 năm 1890, Đêm Vọng Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

 

Ngày 25 tháng Ba 1927, chị trở về nhà Cha trên trời. Ngày 22 Tháng 11 năm 2009, chị được phong chân phước tại đền thờ Truyền Tin tại Nazareth. Dòng Nữ tu Rất Thánh Mân Côi hiện nay thực hiện công việc tông đồ tại Thánh Địa, Li Băng, Ai Cập, Syria, Kuwait, và một số tiểu quốc trong vùng Vịnh (Abu Dhabi, Shariqah), cũng như tại Rôma.

 

(Nguyễn Việt Nam, VCN 16.05.2015)