Tín hữu nhiều Giáo phận Italia hành hương Thánh Địa

GIÊRUSALEM: Trong các ngày qua nhiều Giám Mục Italia đã ra thông cáo mời gọi tín hữu tham gia các cuộc hành hương Thánh Địa mùa hè, để liên đới với các kitô hữu và trợ giúp kinh tế cho các anh chị em này.

 holyland-pilgrimage-Tín hữu nhiều Giáo phận Italia hành hương Thánh Địa-pope-jerusalem

 

Các GM viết trong thông cáo: “Chúng ta không nên sợ hãi tham dự các cuộc hành hương, vì có nhiều lý do để đi hành hương Thánh Địa. Trước hết các chuyến hành hương Thánh Địa quan trọng, vì khi tham dự có nhiều người trở lại với cuộc sống đức tin. Và thứ hai đây là phương thế cụ thể để trợ giúp các kitô hữu Thánh Địa.”

 

Năm nay chiến tranh tại Siria và các cuộc tấn công của các lực lượng hồi giáo cuồng tín đã tạo ra nỗi sợ hãi, khiến cho số tín hữu hành hương Thánh Địa giảm sút thê thảm, các khách sạn trống rỗng, người palestin không có việc làm và không bán được các đồ kỷ niệm là sản phẩm tiểu công nghệ của họ. Thực tại khó khăn này cũng là lý do khiến cho nhiều kitô hữu di cư ra nước ngoài. Thật ra tình hình Thánh Địa vẫn hoàn toàn thanh bình, không có gì đáng lo ngại.

 

Trong các đoàn hành hương Thánh Địa mùa hè này có đoàn 50 tín hữu, do ĐC Rodolfo Cetoloni, GM Grosseto, hưóng dẫn trong các ngày 20 đến 27 tháng 8. ĐC Enrico Solmi, GM Parma, hướng dẫn đoàn hành hương 80 người trong các ngày tù 10 đến 18 tháng 8, đa số là người trẻ tuổi từ 18 đến 30. LM Paolo Salvadori, đặc trách mục vụ giới trẻ giáo phận, cho biết đây là chặng kết thúc của lộ trình tinh thần của giới trẻ giáo phận kéo dài 3 năm. Các bạn là thành viên phong trào Công Giáo Tiến Hành và Hướng Đạo Sinh.

 

ĐC Nazzareno Marconi, GM giáo phận Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, đã hướng dẫn đoàn hành hương trong các ngày từ mùng 2 tới mùng 9 tháng 7 cho biết đây là dịp rất tốt giúp tín hữu đào sâu đức tin và gặp gỡ tín hữu địa phương. Riêng đối với GM thì nó là cơ may tiếp xúc và chung sống với tín hữu như là mục tử giữa đoàn chiên của mình (SD 23-7-2015)

 

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 25.07.2015)