Tòa án Pháp ra lệnh di dời Tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

Một tòa án Pháp đã ra lệnh di dời bức tượng của Thánh Gioan Phaolô II khỏi một công trường thành phố, nói rằng sự trưng bày này vi phạm đến sự tách biệt giữa Giáo Hội và nhà nước.

 

 statue-jean-paul-2-òa án Pháp ra lệnh di dời Tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

 

 

Tòa án ở Rennes cho biết rằng bức tượng được dựng lên tại thị trấn Ploermel ở Brittainy, đã rõ rằng thể hiện đặc thù tôn giáo, và do đó vi phạm tính thế tục của quảng trường công cộng. Tòa án nói rằng bức tượng phải được di dời trong vòng sáu tháng tới.

 

Quyết định của tòa án đã đề xuất trong một vụ tố tụng bởi Liên đoàn Tư do Tư tưởng Quốc gia, mà đã vận động thành công chống lại việc trương bầy hình ảnh Giáng sinh ở những nơi công cộng.

 

Jos. Tú Nạc, NMS