Trực tiếp: Thánh lễ kính LCTX tại G.x Bến Hải lúc 15h00 ngày 16/12/2016 – LM Philip (Ấn độ) chủ tế

 

Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại G.x Bến Hải – Giáo hạt Gò Vấp do Linh mục Philip (Ấn độ) chủ tế vào lúc 15giờ00 ngày 16/12/2016. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.
Xin cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên
 các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì