Yêu!

godslove

YÊU là gì cho tôi xin hỏi,
Vì mỗi người chỉ hiểu một định nghĩa mà thôi.
Tôi không nói bạn hiểu là chưa đúng
Bởi tôi tin cảm nghiệm bạn có trong đời.
 
Đối với tôi yêu là đau nhiều lắm
Phải hy sinh, vất vả, rướm máu tim.
Tình yêu chân chính mãi đi tìm
Thế gian này không ai lấp thỏa.
 
Màu nhiệm tình yêu Thiên Chúa tỏa ra.
Ngài chứng minh yêu là chịu chết đó.
Chết chưa đủ còn dốc cạn máu đào,
Sáng soi tưới gội người tội lỗi.
 
Bản thân tôi đây xin hối lỗi
Dâng cuộc đời đáp trả tình yêu.
Tội tình của tôi và nhân thế
Đã làm tổn thương bao thế hệ
Làm Mẫu Thiên tuôn lệ máu đào.
 
Nhớ lại Lời Chúa hôm nao
Quyết tâm biến đổi gửi trao Chúa mình.
Tha thứ, hành động với hy sinh
Nhổ vết đinh tôi đã đóng lên thân ngài.
 
Trở lên chứng nhân trong cuộc sống
Để xoa dịu Thiên Chúa tình yêu
 
 Maria Faustina Hương Lý
Linh Thao Bùi Chu, 15.07. 2015