Ai là người yêu mến Chúa?

Cv 14,5-8; Ga 14,21-26

“ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21).

Chúng ta đang sống trong một xã hội chạy theo lợi nhuận, thật giả lẫn lộn, con người dường như đánh mất sự tin tưởng lẫn nhau. Khi mua một món hàng mà muốn xác định đâu là thật, đâu là giả chắc phải dựa vào nhãn mác xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là tem chống hàng giả. Đó là tiêu chuẩn tốt nhất để không phải mua phải hàng dởm, hàng kém chất lượng. Cũng vậy, đối với Đức Giêsu, để xác định ai là người yêu mến Người t, Ngài cũng đã đưa ra một tiêu chuẩn để xác định: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy” (Ga 14,21).

Vâng đó là tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đề ra để xét ai là kẻ yêu mến Người. Vậy làm sao để “có” được các điều răn của Chúa? Chắc hẳn ai cũng biết, đó là đọc Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chứa Lời Chúa, có các điều răn và đường lối huấn lệnh của Người; rồi tiếp đến là vâng nghe các giáo huấn của Hội thánh. “Có” ở đây không dừng lại nơi cái “có” của tri thức, mà phải là cái “có” của sự khao khát tìm kiếm, gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa. Đã “có” rồi, chúng ta còn phải “giữ” điều đã “có” đó nữa. Đây là một đòi hỏi khó mà các Kitô hữu đang gặp phải. Sống Lời Chúa hằng ngày thật khó biết bao, đòi hỏi tôi phải hy sinh thật nhiều. Khó không có nghĩa là không thể “giữ” được, bởi chính điều chúng ta “có” đã tạo nên trong tâm hồn chúng ta một sự tin tưởng, tín thác và hy vọng, và giờ đây chỉ là một bước quyết định chọn lựa đi theo điều mình tin tưởng mà thôi.

Có lẽ tự sức chúng ta không thể “có” và cũng không thể “giữ” được các điều răn của Chúa nếu không nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn (x.Ga 14, 26). Vậy hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức để chúng ta có thể “có” và có thể “giữ” các điều răn của Chúa, để xứng đáng là người yêu mến Chúa. Nhờ đó chúng ta cũng được Chúa Cha yêu mến và tỏ mình ra cho chúng ta biết Người (x.Ga 14,21.23). Và một cách cụ thể hơn, chúng ta không nên “có” và “giữ” các điều răn của Chúa bề ngoài, mà hãy thể hiện điều đó trong chính lối sống cụ thể của chúng ta, để mọi người nhận biết và tôn vinh Danh Thánh Thiên Chúa (x.Tv 113B,1; Mt 5,16).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tìm kiếm thánh ý Chúa mỗi ngày, đồng thời đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày. Amen.