Các cuộc đàm phán tiếp tục để bảo đảm cho việc phóng thích linh mục bị bắt cóc ở Yemen

Đại diện Tòa Thánh của Nam Arabia đã đưa ra một tuyên bố trên video được công bố mới đây của Cha Tom Uzhunnalil, một linh mục Ấn Độ bị bắt cóc tại Aden, Yemen, tháng Ba.
Các cuộc đàm phán tiếp tục để bảo đảm cho việc phóng thích linh mục bị bắt cóc ở Yemen

Giống như những đồng sự Dòng Salêdiêng của linh mục, các giới chức của giáo phận tin rằng người trong đoạn video là linh mục bị bắt cóc, trong khi cảnh báo rằng “nguồn gốc của video, ngày tạo và hoàn cảnh mà nó được thu hình thì chưa biết.”

Các giới chức giáo phận cho biết thêm:

Mặc dù chúng tôi không có thông tin về nơi ở hiện nay của Cha Tom, chúng tôi có dấu hiệu chắc chắn để tin rằng ngài vẫn còn sống … Đức Giám mục Phaolô Hinder, Đại diện Tòa Thánh Nam Arabia, liên hệ với các kênh khác nhau, người mà đang làm việc và dẫn đầu các cuộc đối thoại để bảo đảm cho một cuộc phóng thích an toàn. Vào giai đoạn này nhiều chi tiết không được tiết lộ.   

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn