Chân phước Romero, sự nhập thể của mục tử nhân lành

Hôm thứ Bảy ngày 23 tháng Năm, đông đảo các tầng lớp trong Giáo Hội tại San Salvador, Trung Mỹ đã tham dự thánh lễ phong chân phước cho đức cha Oscar Romero, Tổng Gám mục của thủ đô San Salvador bị sát hại bằng nhiều phát đạn trong khi cử hành thánh lễ vào năm 1980.

Trong lá thư gửi cho Đức Tổng Giám mục tổng giáo phận San Salvador, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này và cho cộng đoàn dân Chúa tham dự lễ phong chân phước cho Đức cha Romero, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đức Giám mục chân phước Romero là sự nhập thể của mục tử nhân lành… Đức cha Romero đã xây dựng hòa bình bằng sức mạnh của tình yêu, làm chứng đến cùng cho đức tin bằng mạng sống… Ngài đã kín múc ân sủng để diễn tả lại chính Đấng đã hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Ngài đã biết dẫn dắt, che chở, bảo vệ họ, ngài trung thành với Tin mừng và hiệp thông với Giáo Hội. Ngài lưu tâm đặc biệt đến những người nghèo nhất và những người sống bên lề xã hội…

Tiếng của vị tân chân phước tiếp tục gióng lên để nhắc cho Giáo Hội gồm những anh chị em qui tụ xung quanh mình. Giáo Hội là gia đình, trong đó không thể có chia rẽ. Tin vào Chúa Giê-su Ki-tô tạo nên những cộng đoàn kiến tạo hòa bình và liên đới.

Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta và Giáo Hội sống giàu lòng thương xót, sám hối để nên men hòa giải xã hội, dùng lý chí, suy tư, tôn trọng sự sống và hòa hợp”. Sự sống và cái chết của ngài chỉ cho chúng ta biết rằng “phải từ bỏ bạo lực của dao kiếm và thù hận”. Đấng chân phước đã hiểu ra trong thân xác mình “sự ích kỷ ẩn giấu cái tôi không muốn hy sinh mạng sống mình cho người khác”. Sứ điệp của đức chân phước giám mục luôn luôn sống động. Đức thánh cha nói tiếp: “Đây là lúc đất nước này phải hòa giải thật sự trước những thách đố hiện nay”. Thế giới và El Salvador sẽ còn đón nhận nhiều chân phước mới.

Minh Sáng