Chúa sống lại rồi

Chúa đã sống lại thật từ cõi chết
Mở đường dẫn lối vào chốn trường sinh
Thực hiện cuộc sáng tạo mới tài tình
Cứu nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi.

Chúa đã sống lại thật như từng nói
Môn đệ nhìn Ngài quá đỗi ngạc nhiên
Nỗi ám ảnh ngày Thứ Sáu chưa quên
Thấy mồn một lại tưởng ma vì thế.

Chúa sống lại thật nơi huyệt mộ trống
Sự chết làm sao giữ nổi chân Ngài
Người nữ ngơ ngác rạng sáng ban mai
Dòng lệ tuôn trào khóc Ngài nức nở.

Lòng buồn giữ lại kỷ niệm thương đau
Nỗi sầu đeo đẳng làm sao tan biến
Mắt nhìn tai nghe nhưng lòng chưa thấy
Tưởng rằng người làm vườn đấy thế thôi.

Chúa Phục Sinh giờ hiện ra muôn nơi
Không gian thời gian Ngài vươn ra khỏi
Muốn đi thì đi làm gì tùy thích
Củng cố niềm tin thêm sức tâm hồn

Chúa sống lại rồi gieo nguồn hy vọng
Đổ xuống trên cuộc đời bạn và tôi
Tin vui Phục Sinh chan chứa khắp nơi
Mầm sống giờ đây đâm chồi nảy lộc.

Chúa Nhật Phục Sinh 2013
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng