Chuông ngày xưa vẫn đổ

Ngày giã từ cuộc chiến

Anh trở lại Tân Bình

Tìm khung trời kỷ niệm

Nơi xứ đạo ngoan hiền.

 

                          Anh quen em Dũng Chí

                          Buổi chiều đến nhà thờ

                          Em áo dài đi lễ

                          Khăn quàng nâu ngây thơ.

 

Em tông đồ say mến

Anh khô đạo từ lâu

Chiều theo em đi lễ

Anh nhớ giọng kinh cầu.

 

                          Rồi yêu em ngoan đạo

                          Anh siêng đến nhà thờ

                          Thích nhìn lên tượng Chúa

                          Như tín hữu Kitô.

 

                 Giờ em xa xứ đạo

Anh vẫn đến nhà thờ

Chuông ngày xưa vẫn đổ

Nhưng thiếu dáng em thơ…

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

*Tân Bình: tên một giáo xứ thuộc giáo hạt Cam Ranh, giáo phận Nha Trang

*Dũng Chí: phong trào Hùng Tâm Dũng Chí. Hùng Tâm là nam giới, Dũng Chí là nữ giới.