Chuyện bức ảnh đẫm máu của Cha Trương Bửu Diệp

Sau đây là nguyên văn bức thư của GS Trần Anh Linh gửi cho cụ Võ Hữu Hạnh, nói về bức ảnh đẫm máu. Xin ghi chú thích thêm rằng chuyện này xảy ra khoảng năm 2008, và hiện nay Linh Mục Gioan Nguyễn Văn Minh nghỉ hưu, ở gần nhà thờ Hiển Linh, đường Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh, khu vực Thị Nghè, thuộc TGP Saigon. Ngài nổi tiếng về việc khấn Đức Mẹ giùm những người bệnh tật và kết quả rất tốt.

 

Đây là bức thư của GS Trần Anh Linh:
 
Anh Hạnh thân mến,

Tôi xin gửi tặng anh món quà quý giá mà Cha Diệp đã ban cho tôi qua Cha Gioan Minh: Cha Diệp đã thực hiện 1 phép lạ nhãn tiền là dùng chính tấm ảnh mà chúng ta đã cho họa sĩ Đại Hàn ở khu Phúc Lộc Thọ vẽ rồi in ra nhiều ấn bản, vừa làm thành sách, vừa in thành ảnh gởi tặng và bán khắp nơi.

Tấm ảnh đó đã đổ máu đào lênh láng từ vết chém bằng đao kiếm đứt cổ, máu Cha đã đổ ra thấm ướt làm mờ hàng chữ Trương Bửu Diệp bên dưới.
 

Câu chuyện xảy ra như sau: Một hôm Cha Gioan Minh vào nhà sách Đức Mę Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng và chọn mua 1 tấm ảnh của Cha Diệp mà Cha đã nghe có nhiều phép lạ. Cô bán hàng dùng giấy báo gói bức ảnh có đóng khung sẵn trao cho Cha Minh. Cha Minh về đến nhà, tính mở ra để treo lên tường thì 1 ơn lạ đã xảy ra là máu tươi từ cổ bức ảnh tuôn trào ra thấm ướt cả tờ báo gói bức tranh.
 
Cha Minh kinh ngạc bèn cho đó là 1 dấu chỉ quan trọng, nên đã gói lại cẩn thận và lặng lẽ đem lên Tòa Tổng Giám Mục Saigon trình với Đức Cha Phạm Minh Mẫn. Theo Cha Minh cho biết, tấm ảnh thấm máu này đã được gửi qua để Tòa Thánh xét nghiệm, hy vọng rằng đã đến lúc Tòa Thánh cho lập Ban Điều Tra, tìm hiểu về các ơn lành Cha Diệp đã làm, mà việc lạ lùng làm cho máu đào từ vết cổ đổ ra sẽ là 1 trong những chứng cớ để Tòa Thánh có thể tôn phong Chân Phước cho Cha Diệp.
 
Tôi là bạn thân của Cha Minh, nên Cha đã tặng tôi 1 tấm. Tôi sao lại và gởi tặng anh, đây là tài liệu mới nhất về Cha Diệp, anh nên ghi chú vào tập sách Các Ơn Lành của Cha Diệp.
 
Trần Anh Linh
(Trích từ Thời Báo Houston)