Công bố qui chế Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em

VATICAN. Hơn 1 năm sau khi được thành lập, từ ngày 8-5-2015 vừa qua, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em đã có một qui chế, có giá trị thử nghiệm trong vòng 3 năm.

 

Đức Thánh Cha đã ký tự sắc ngày 22-3 năm 2014 thành lập Ủy ban, và nay, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha,  đã ký và công bố Qui chế, theo đó Ủy ban này là một cơ quan tư vấn cho Đức Thánh Cha trong việc bảo vệ trẻ em, chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và đề nghị với ngài những biện pháp và sáng kiến cần được thi hành trong Giáo Hội hoàn vũ.

 

Ủy ban có tối đa 18 thành viên, được coi là một tổ chức độc lập, gắn liền với Tòa Thánh, có tư cách pháp nhân và trụ sở cũng như văn khố ở nội thành Vatican. Khi soạn thảo những đề nghị với chất liệu có liên quan tới thẩm quyền của các cơ quan khác trong Giáo Hội, vị Chủ tịch, với sự giúp đỡ của vị Tổng thư ký, mau lẹ tham khảo ý kiến các văn phòng có thẩm quyền về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong các giáo phận, HĐGM, Hội đồng các dòng tu, và cơ quan Tòa Thánh có thẩm quyền. Sự tham khảo ý kiến này được chia sẻ với các thành viên của Ủy ban.

 

Vị chủ tịch và các thành viên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm, và có thể được tái bổ nhiệm. Các thành viên phải giữ bí mật về công việc của Ủy ban.

 

Ủy ban nhóm khóa họp toàn thể một năm 2 lần, và nếu có 2 phần 3 thành viên yêu cầu, thì vị Chủ tịch có thể triệu tập khóa họp ngoại thường, và cũng có thể họp qua các phương tiện viễn liên (videoconference).

 

Hiện nay, vị chủ tịch Ủy ban là ĐHY Sean O’Malley, dòng Capuchino, TGM giáo phận Boston, Hoa Kỳ, và trong số 17 thành viên Ủy ban, hiện nay có 7 phụ nữ, 5 LM, 5 giáo dân. Họ là chuyên gia thuộc các ngành như tâm lý trị liệu, trợ tá xã hội, thần học gia, luật gia. Có hai người nguyên là nạn nhân đã bị lạm dụng tính dục. Vị tổng thư ký là Đức Ông Robert W. Oliver, người Mỹ, đương nhiên là thành viên Ủy ban.

 

Trong khóa họp đầu tiên hồi đầu tháng 2 năm nay, Ủy ban đề nghị xác định và cải tiến vấn đề trách nhiệm của những GM che đậy những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Ngoài ra, Ủy ban cũng dự tính đề nghị thiết lập ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị lạm dụng. (SD 8-5-2015)

 

(Vatican 09.5.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP