ĐGH Phanxicô gặp linh mục Ernest Simoni, Albania bị tra tấn

Sau buổi triều yết chung ngày 20 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô lại có dịp gặp gỡ và hôn lên bàn tay của Cha Ernest Simoni, một linh mục, người mà đã bị giam cầm bởi chế độ cộng sản Albani dã man tàn bạo từ 1963-1990.

ErnestSimoni.jpg  

Nhấn mạnh rằng ngài đã tha thứ cho nững kẻ bắt giam mình, Cha Simoni, người mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã ôm trong chuyến tông du Albania năm 2014, đã phải chịu đựng tra tấn và cưỡng bức lao động trong các hầm mỏ và cống rãnh. Trong thời gian bị giam cầm, ngài dâng Thánh Lễ từ hồi ức bằng tiếng Latin.

 

Jos. Tú Nạc, NMS