ĐGH Phanxicô: Tất cả các linh mục sẽ có thể xá tội phá thai

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã làm thế giới ngạc nhiên với tài liệu của ngài “Misericordia et Misera” (Lòng thương xót và khổ đau) được các nhà tổ chức Năm Thánh trình bày hôm thứ Hai.  
ĐGH Phanxicô Tất cả các linh mục sẽ có thể xá tội phá thai

Với tài liệu này, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhấn mạnh rằng mặc dù Cửa Thánh đã khép lại, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn mở cửa cho tất cả mọi người.

Đức Ông Rino Fisichella, nhà tổ chức Năm Thánh: 

“Trong tài liệu này, Đức Thánh Cha thắp sáng con đường tương lai của Giáo Hội, vì vậy nó có thể là công cụ của lòng thương xót dành cho tất cả, không trừ một ai.”

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố rằng ngài sẽ đưa ra một tình trạng vĩnh viễn với một số quy định, ngài đã thiết lập cho Năm Thánh. Một trong những quy định ấy là tất cả các linh mục có thể xá tội phá thai trong suốt thời gian của Năm Thánh. Giờ đây, Đức Thánh Cha đã quyết định kéo dài lệnh này vô thời hạn.

Đức Ông Rino Fisichella:

“Các Giám mục có thể ủy nhiệm khà năng đặc biệt xá tội này cho các linh mục nhất định. Tài liệu này cho phép tất cả các linh mục thực hiện điều này, mà không cần sự cho phép của giám mục.”

Các nhà tổ chức Năm Thánh đã công bố con số cuối cùng cho Năm Thánh. Họ ước tính có khoảng 700 triệu người hành hương đã bước qua Cửa Thánh khắp thế giới. Tại Roma, đó là 21 triệu người hành hương, 22 triệu ở Guadalupe, và 5 triệu tại Krakow, nơi lòng sùng kính Thương Xót Chúa ra đời.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn