Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm 3 Giám mục phụ tá cho TGP Los Angeles

Vatican: Hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2015 ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Robert Barron, đức ông Joseph V. Brennan và đức ông David G. O’Connell làm giám mục phụ tá cho TGP Los Angeles. Ba giám mục sẽ giúp Đức Tổng Giám mục José H. Gomez, các giám mục phụ tá khác, và các linh mục và phó tế trong việc phục vụ giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ.

 RobertBarron-JosephVBrennan-DavidGOConnell.jpg

 Đức Ông Brennan và Đức Ông O’Connell là những linh mục hiện đang phục vụ trong Tổng giáo phận Los Angeles, trong khi Cha Barron là Giám đốc Đại Chủng viện Mundelein thuộc Tổng Giáo Phận Chicago và là người sáng lập Chương “Word on Fire” (Lời bốc cháy), một phương tiện Truyền thông toàn cầu.

Đức Ông Brennan hiện là Tổng đại diện và là Phối trí viên điều hành của TGP từ năm 2012, trong khi Đức Ông O’Connell hiện là cha chính xứ St. Frances Cabrini X. ở Nam Los Angeles.

Cha Barron cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm nay là “Đó là một bất ngờ hoàn toàn”. Trong khi ngài là một vị diễn thuyết có thế giá được các nơi thường xuyên mời nói truyện, và ngài cũng là bình luận gia Công Giáo thường xuyên trên truyền hình. Nhưng ngài nói “trách nhiệm chính của tôi bây giờ là phục vụ như một giám mục phụ tá… Tôi sẽ hiện diện thường xuyên với dân Chúa trong Tổng giáo phận”. 

Đối với Đức Ông Brennan, việc bổ nhiệm này cũng đến thật bất ngờ. “Nó giống như một cú đấm vào bụng. Tôi đã có một phản ứng tức thời là cuộc sống của tôi ròi đây sẽ khác trước. Chúng ta thường có kế hoạch riêng, nhưng rồi Thiên Chúa có ý khác. “

Đức Ông Brennan chủ yếu coi mình là một mục tử, và ngài đã mang ý thức mục vụ đó trong vai trò của mình như là tổng đại diện. Ngài phát biểu: “Đó là việc đặt cuộc sống mình nằm xuống hằng ngày và tôi nghĩ rằng cuộc sống giám mục này cũng sẽ như vậy.”

Đức Ông Brennan cho biết ngài muốn mang niềm vui vào sứ vụ của mình, giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô vậy. Ngài nói thêm: “Tôi cố gắng để mang lại một ý nghĩa thực sự của lòng biết ơn cho mỗi ngày, ngay cả ở giữa quyết định khó khăn và những vấn đề và các tình huống cần phải được xử lý, mà không thiếu nghiêm túc, tôi cố gắng vui vẻ. Tôi cũng cố gắng thêm một tí hài hước vào đó nữa”.

Đức Ông O’Connell, người đã phục vụ tại các giáo xứ ở Nam Los Angeles trong hơn 25 năm, đã phục vụ đặc biệt cho các cộng đồng từng bị bạo lực và ảnh hưởng của băng đảng và ma túy.

Ngài phát biểu: “Tôi tin rằng những gì thực sự quan trọng đối với chúng ta là đi đến các khu dân cư hàng xóm, hiện diện ở đó với mọi người”. Ngài giải thích rằng các giáo xứ của ngài luôn luôn thực hiện các cuộc rước Posadas thăm các gia đình và đi Đàng Thánh Giá trong các khu dân cư, chứ không phải trong khuân viên nhà thờ.

Ngài nói: “Đó là cách chúng ta có thể thay đổi vùng Nam Los Angeles (khu dân cư nghèo) nghĩa là chúng ta cần vượt ra và đi đến làm việc với dân chúng ở các khu dân cư. Tôi luôn luôn yêu thương họ. Tôi luôn luôn thích sống trong các giáo xứ có các khu dân nghèo như vậy. “

Đức Ông O’Connell hiện là thành viên trong Hội đồng Tài chánh của Tổng giáo phận, đồng thời cũng cộng tác với các nhà lãnh đạo cộng đồng và các viên chức cảnh sát trong những nỗ lực can thiệp trong các vụ băng đảng. 

Tuy ngày giờ phong chức chưa được quyết định, nhưng chắc chắn 3 giám mục tân cử sẽ được tấn phong vào mùa Hè này.

 

(LM Trần Công Nghị, VCN 21.07.2015)