Lễ Truyền Dầu của tổng giáo phận Paris

Paris, 02/04/2015 (gpbuichu.org) – Năm nay so với những năm trước, Lễ Truyền Dầu có rất đông giáo dân tham dự. Không rõ những lý do nào, thế nhưng có vài lý do người viết muốn nêu lên: những gì Đức Phanxicô đang nói và làm đã đánh động nhiều giáo dân Paris nói riêng và giáo dân Pháp nói chung; những vụ khủng bố của hồi giáo cực đoan đã làm cho nhiều người lâu nay không thực hành thấy rằng Công giáo của họ là một tôn giáo ôn hòa và vị tha.

Theo truyền thống từ lâu, Thánh Lễ Truyền Dầu cử hành vào chiều thứ Tư, kéo dài hai giờ đồng hồ, do Đức Hồng y, Tổng Giám Mục Paris chủ sự, có sự hiện diện của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh, một Giám mục Ukcaine, ba Giám mục Phụ tá, khoảng 500 linh mục giáo phận, hơn 100 linh mục dòng và linh mục sinh viên cùng với sự tham dự của khoảng 200 Phó tế linh mục, phó tế vĩnh viễn và chủng sinh cũng như toàn đông đảo giáo dân.

Đức Hồng Y chia sẻ về tình hình đất nước và thế giới dựa theo lời của Đức Thánh Cha: môn đệ là nhà truyền giáo. Ngài cám ơn các linh mục vì sự cộng tác của họ. Ngài kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho các linh mục và cám ơn họ vì sự đóng góp của nhiều giáo dân trong các lãnh vực, nhất là cho mục vụ gia đình theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Ngài cũng cám ơn các phó tế vĩnh viễn và gia đình họ.

Sau bài giảng Đức Hồng Y chủ tế cũng nhận sổ và trao sổ mới cho các dòng chiêm niệm và nhà hưu linh mục để họ cầu nguyện cách đặc biệt cho các chủng sinh giáo phận.

Kế đó là nghi thức làm phép dầu. Dầu thánh được đặt ở lối giữa nhà thờ với ba vị trí khác nhau cho ba loại dầu. Sau khi được làm phép, các chủng sinh cất dầu thánh nơi phòng áo để các linh mục sau thánh lễ sẽ đến nhận.

Sau tiếp, các Giám mục Phụ tá lặp lại lời tuyên hứa, rồi đến các linh mục và các phó tế vĩnh viễn. Đức Hồng Y cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các giám mục, linh mục, phó tế và cho chính ngài để tất cả trung thành với sứ vụ được trao.

Sau một vài thông báo về Tuần Thánh của linh mục quản nhiệm nhà thờ Đức Bà, một Linh mục Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục Giáo phận đã chúc mừng Đức Hồng Y tròn 10 năm làm tổng giám mục giáo phận Paris.

Sau thánh lễ, những linh mục đã đăng ký ăn tối qua email do Đức Hồng Y mời, sẽ đến nhà ăn của Sở Cảnh Sát Thành phố nằm bên cạnh nhà thờ Đức Bà để dự tiệc. Người viết không muốn đề cập đến ăn uống ở đây, nhưng tự hỏi: khi nào tôn giáo ở Việt Nam có thể mượn những căn phòng, hội trường của chính quyền, công an để tổ chức công việc tôn giáo? Nhân tiện, cũng nên nói: Bên Pháp, cảnh sát không thuộc một đảng phái chính trị nào. Họ chỉ làm việc nhằm giữ gìn an ninh, trật tự trong mọi lãnh vực cần đến họ, mà luật pháp qui định cho họ. Họ hưởng lương do dân đóng thuế. Cho nên, không có chuyện công an theo dõi tôn giáo và tôn giáo không lo sợ sự theo dõi của công an. Trái lại, họ cám ơn tôn giáo và tạo điều kiện hết sức cho các sinh hoạt của tôn giáo, vì tôn giáo đích thực tồn tại nhằm phục vụ con người.

Minh Sáng