Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên

Cầu nguyện với Kinh Thánh (Mc 16, 15-20)

Đọc
Bài đọc thứ nhất trình bày về Đức Giêsu, sau cuộc thương khó của Ngài, đang hiện diện cách sống động qua các dấu lạ. Điều này bảo đảm rằng, chẳng bao lâu nữa các Tông đồ sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sau khi Chúa Giêsu được đưa lên trời. Bài đọc thứ hai xác quyết về sự thăng thiên của Đức Giêsu và nhắc nhở chúng ta rằng vũ trụ quan Kitô giáo không bị giới hạn bởi ranh giới của đời sống thể lý. Bài Tin Mừng cũng trình bày biến cố thăng thiên của Đức Giêsu và diễn tả cho chúng ta thấy cách thức các Tông Đồ loan báo Tin Mừng mà không cần đến sự hiện diện thể lý hữu hình của Ngài. Đức Giêsu đã bày tỏ chính Ngài cho các ông qua các dấu lạ.
 
Suy niệm
Sau khi được đưa lên trời, Đức Giêsu đã ủy thác cho các Tông Đồ “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Quả thật ,Thiên Chúa muốn rằng tất cả con cái Ngài và muôn loài thọ tạo sẽ được canh tân và chung phần một cách trọn vẹn nên một với Ngài trong Nước trời. Điều này mời gọi chúng ta phải sử dụng công trình sáng tạo của Thiên Chúa theo đúng mục đích của nó.  Bạn đã tôn trọng môi trường xung quanh, tiền bạc, uy thế và ngay cả giới tính của mình như thế nào?
 
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin hãy chữa lành bệnh tật và những thói nghiện ngập của chúng con. Xin giúp chúng con vượt thắng những yếu đuối mỏng giòn nhân loại nơi chúng con, và giúp chúng con trở nên những người có ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ thế giới tốt đẹp mà Chúa đã dựng nên. Amen.
 
Hành động
Xả rác một cách có ý thức. Phấn đấu chống lại nạn khai thác rừng bất hợp pháp và nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi vô độ! Có trách nhiệm quản trị cuộc đời, thậm chí cả những đòi hỏi giới tính của bạn! Hãy nuôi dưỡng óc sáng tạo và bạn sẽ gặt hái thành công!
 

ĐCV. Bùi Chu chuyển ngữ