Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên

THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,17–27

 

Lời Chúa:

“Hãy bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10,21).

Câu chuyện minh hoạ:

Tại một thành phố nọ có một hành khất rất đặc biệt. Ông xin như sau:

– Hãy cho tôi tiền bạc của ông bà, hãy cởi bỏ gánh nặng của tiền bạc để được tự do.

Một khách qua đường thắc mắc thì anh ta nói: Tôi ngửa tay xin vì tôi muốn ích lợi cho người ta, bởi vì tiền bạc đầy túi khiến cho người ta lo lắng.

Người khách không tin nên rình xem người ăn xin này sử dụng tiền bạc ra sao. Chiều hôm đó, ông thấy người hành khất bước đến gần đầu cầu, đổ hất tiền được bố thí vào cái mũ cũ kĩ. Chọn lấy vài đồng đủ để mua lương thực cho ngày hôm sau, số còn lại ông đổ hết xuống sông, rồi quay lại cái chòi lụp xụp để ngủ qua đêm.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để được sống đời đời. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.

Giữ các giới răn Chúa đã là điều tốt, nhưng đối với Chúa Giêsu thì chưa phải là hoàn thiện, Chúa Giêsu muốn mời gọi anh ta bước tới đời sống trọn hảo hơn bằng cách từ bỏ mọi của cải giàu sang để đi theo Người bằng một tâm hồn thuộc trọn về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chọn Chúa hơn chọn của cải trần gian, để đời sống của con luôn sống vì Chúa và sống cho Chúa. Amen.

Têrêsa Mai An