Radio Inđônêsia phát Tuần Thánh tại Vatican

Bùi Chu, 03/04/2015 (gpbuichu.org) – Đài Phát Thanh Quốc gia Inđônêsia sẽ phát chương trình đặc biệt liên quan đến Tam Nhật Vượt Qua tại Vatican gồm Đàng Thánh Giá tại hý trường Colosseum vào Thứ Sáu Tuần Thánh, 03/04; Vọng Phục Sinh vào tối Thứ Bảy Tuần Thánh, 04/04 ; và Thánh Lễ Phục Sinh cùng với Thông Điệp Phục Sinh vào trưa Chúa Nhật Phục Sinh, 05/04, theo tin của Radio Vatican cho hay.

Trước đó, ngày 01/04/2015, Radio Vatican đã ký kết một thỏa thuận hợp tác với Đài Phát Thanh Quốc gia Inđônêsia có ý muốn « một sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đài nhân dịp những sự kiện tôn giáo đặc biệt quan trong đối với đời sống Giáo Hội hoàn vũ ».

Thỏa thuận này được xếp hạng « lịch sử » vì mở ra con đường « phát triển dưới hình thức đối thoại liên tôn và liên văn hóa »

Nó cũng sẽ cho phép « duy trì một sự phục vụ quan trong đối với cộng đồng kitô giáo tại Inđônêsia, quốc gia hồi giáo lớn nhất trên thế giới và tạo thuận lợi về việc đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau ».

Lần đầu tiên vào cuối năm ngoái 2014, người công giáo tại đây đã có thể theo dõi trực tiếp thánh lế Giáng Sinh được Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành tại Vatican.

Tạ Ân Ban