Thánh lễ An táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài (Giám đốc Đài Chân Lý Á Châu)

Thánh lễ An táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và Cha Giuse Nguyễn Phát được Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc chủ tế lúc 10 giờ sáng thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long.

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC ÔNG PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TÀI VÀ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN PHÁT

Thánh lễ An táng Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và Cha Giuse Nguyễn Phát được Đức TGM Phaolo Bùi Văn Đọc chủ tế lúc 10 giờ sáng thứ sáu ngày 24 tháng 04 năm 2015 tại Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long.
 

Đồng tế có Đức GM Giuse Nguyễn Tấn Tước Gp Phú Cường, Đức GM Micae Hoàng Đức Oanh Gp Kontum, Đức GM Tephano Tri Bửu Thiên Gp Cần Thơ, Đức GM Thomas Vũ Đình Hiệu Gp Bùi Chu, Đức GM Giuse Đinh Đức Đạo Phụ tá Gp Xuân Lộc và hơn 300 Linh mục trong và ngoài Giáo phận Vĩnh Long hiện diện, Có khoảng 2000 giáo dân khắp nơi quy tụ về Nhà thờ chinh tòa Vĩnh Long để tiễn đưa Đức ông Phêrô về nơi an nghĩ cuối cùng…