Toà Thánh tăng cường kiểm soát việc thành lập các dòng tu giáo phận

Đức Thánh Cha Phanxicô vừa ban hành một phúc chiếu nhằm làm rõ yêu cầu của Giáo luật về việc thiết lập một dòng tu giáo phận.

pope.jpgTrong phúc chiếu này, Đức Thánh Cha nêu rõ Vị Bản quyền địa phương muốn lập một Dòng tu mới trong phạm vị quyền tài phán và thẩm quyền của mình, trước hết phải xin ý kiến Toà Thánh trước khi ban hành quyết định thành lập bất kỳ Dòng tu mới nào.

Đức cha Juan Ignacio Arrieta, Thư ký Hội đồng Toà Thánh Giái thích các Văn bản Luật, nói với Đài Phát thanh Vatican rằng Phúc chiếu của Đức Thánh Cha không đòi các vị Bản quyền địa phương phải có phép cụ thể (per se) mà chỉ cần thỉnh thị ý kiến của Toà Thánh  qua Bộ Đời sống Thánh Hiến và Các Hiệp hội Đời sống Tông đồ (Bộ Tu sĩ) trước khi tiến hành các thủ tục.

“Giám mục bao giờ cũng là người có trách nhiệm trong giáo phận của mình – tuy nhiên ngài cũng cần phải cân nhắc khi nhận được phúc đáp, ý kiến của Bộ Tu sĩ: sau khi lĩnh ý của Bộ, ngài được tự do hành động theo cách này hay cách khác, nhưng cũng phải quân bình, suy nghĩ thấu đáo ý kiến rất đáng quan tâm của Bộ, và điều đó thật quan trọng, hết sức quan trọng, ngay cả trong việc điều hành giáo phận”.

Bản Phúc chiếu được Đức Thánh Cha ban hành để đáp lại thỉnh cầu của Bộ Tu sĩ, và được Đức hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin công bố. Làm rõ ý nghĩa của khoản 579 trong Bộ Giáo luật, Phúc chiếu viết: Trong buổi tiếp kiến Quốc vụ khanh Toà Thánh ngày 04 tháng Tư 2016, Đức Thánh Cha chỉ thị rằng việc trước hết phải xin ý kiến Toà Thánh được coi là cần thiết để việc thiết lập một dòng tu thành sự (ad validitatem), nếu không thì quyết định thành lập dòng tu ấy được coi là vô hiệu. Phúc chiếu này sẽ được công bố trên báo L’Osservatore Romano, có hiệu lực từ ngày 01 tháng Sáu 2016, và sau đó được đăng trong công báo Toà Thánh Acta Apostolicae Sedis.

(Thành Thi, WHĐ 21.05.2016/ Radio Vatican)