Tổng thống Barack Obama hoan nghênh quan điểm của Đức Giáo Hoàng về vụ diệt chủng người Armenia

“Chúng tôi hoan nghênh sự bày tỏ quan điểm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các nhà sử học Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, và nhiều người khác nữa đã tìm cách làm sáng tỏ chương đen tối này của lịch sử”,Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Barack Obama hoan nghênh quan điểm của Đức Giáo Hoàng về vụ diệt chủng người Armenia

Tổng thống Barack Obama hoan nghênh quan điểm của Đức Giáo Hoàng về vụ diệt chủng người Armenia

Một thế kỷ sau khi cuộc diệt chủng người Armenia bắt đầu vào năm 1915, Tổng thống Barack Obama đã ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng “những người Armenia trong Đế quốc Ottoman đã bị trục xuất, bị tàn sát, và buộc phải đi bộ cho đến chết.”

“Giữa bối cảnh bạo lực khủng khiếp đó là sự đau khổ của tất cả các bên, và cái chết của một triệu rưỡi người Armenia. Chúng tôi hoan nghênh sự bày tỏ quan điểm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các nhà sử học Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia, và nhiều người khác nữa đã tìm cách làm sáng tỏ chương đen tối này của lịch sử.”

Tuy nhiên, Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ về Armenia chỉ trích tổng thống là không dám sử dụng từ “diệt chủng” trong tuyên bố của ông.

(Đặng Tự Do, VCN 25.04.2015)