Trực tiếp: GĐPTTT Chúa Giêsu Giáo họ Vĩnh Lộc – Lễ kính Thánh Tâm Chúa lúc 18giờ00 ngày 07/06/2024

Thánh lễ GĐPTTT Chúa Giêsu Giáo họ Vĩnh Lộc – Lễ kính Thánh Tâm Chúa. Lúc 18giờ00 ngày 07.06.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-