Trung Lao khai mạc Thánh Hoa

Ngày Chúa Nhật 3/5/2015, giáo xứ Đền Thánh Trung Lao tổ chức dâng hoa đồng tiến, khai mạc Tháng Dâng Hoa Kính Đức Mẹ tại sân cuối nhà thờ giáo xứ Đền Thánh Trung Lao.
 
Trước đó lúc 17h45, có cuộc cung nghinh Đức Mẹ quanh thánh đường.
 

Đúng 18h15, 320 con hoa thuộc 16 đơn vị giáo họ, giáo xóm đã dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ tại sân cuối Đền Thánh rất trang nghiêm và sốt sắng, nói lên lòng yêu mến tạ ơn  Đức Mẹ của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Vì nhờ Mẹ chuyển cầu mà trong 400 năm qua Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho tổ tiên và con cháu trên mảnh đất làng Trung Lao thân yêu này.
 
19h00’, Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh khai mạc Tháng Dâng Hoa kính Đức Mẹ do Cha quản hạt chánh xứ Giu-se Vũ Ngọc Đồng chủ tế. Đồng tế với ngài còn có sự hiện diện của Cha phó Giuse Nguyễn Văn Hồ.
 
Thánh lễ khai mạc tháng dâng hoa kính Đức Mẹ được kết thúc lúc 20h00’.
 
Giuse Vũ Diễn