Trung Quốc: Chính phủ công nhận bằng tú tài do Chủng viện cấp

WHĐ (26.07.2015) – Sáu Đại chủng viện tại Trung Quốc được chính phủ cấp phép hoạt động vừa kết thúc năm học với việc cấp bằng tú tài cho 79 chủng sinh hoàn thành chu kỳ đầu của chương trình học.

Ngay sau khi kết thúc năm học và nhận bằng, các chủng sinh được gửi đến các giáo xứ và các cộng đoàn giáo hội cơ bản để thi hành công tác mục vụ và các hoạt động khác của Giáo hội.

Theo thông tin Fides được biết, có 79 chủng sinh thuộc nhiều chủng viện như sau: 28 chủng sinh của chủng viện quốc gia, 16chủng sinh của chủng viện Hà Bắc, 8 chủng sinh của chủng viện Trung ương Trung Quốc, 15 chủng sinh của chủng viện Thẩm Dương, 9 chủng sinh của chủng viện Thiểm Tây, 3 chủng sinh của chủng viện Bắc Kinh. Hai chủng viện Cát Lâm và Tứ Xuyênkhông có chủng sinh nào được nhận bằng.

Bắt đầu từ năm nay, bằng Tú tài do các chủng viện cấp sẽ được chính thức công nhận. Điều này cho phép các chủng sinh tiếp tục học tại các trường đại học của chính phủ trong các lĩnh vực có liên quan với sứ vụ mục vụ.

Ngoài ra, việc chính phủ công nhận bằng tốt nghiệp do chủng viện cấp sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các cựu chủng sinh tiếp tục theo học tại các trường không thuộc Giáo hội, khi họ rời khỏi chủng viện, không tiếp tục con đường hướng tới chức linh mụcnữa, sau khi đã phân định ơn gọi của mình.

 

Cần nói thêm rằng ở Trung Quốc, các Đức Giám mục cũng cho phép mở các trung tâm đào tạo linh mục và tu sĩ nam nữ khácnữa. 

(Agenzia Fides)

 

Minh Đức