Tự Do Cần Gì?

tudocangi_web.

                              Con người sống, luôn khao khát tự do,
                              Tự do muốn theo những điều ta nghĩ,
                              Tự do làm ta chẳng đắn đo gì,
                              Tự do giữ riêng ta một lý tưởng?

                              Nhưng như vậy có thật là tự do,
                              Hay chỉ là viễn tượng sự ngang tàn,
                              Lòng trỗi dậy trên dòng đời cay nghiệt,
                              Rồi bất ưng khi cảm xúc dìm đau?

                              Thử lần theo những suy nghĩ ngày sau,
                              Ta sẽ thấy thấp hèn hoặc cao vượt.
                              Nếu tự do để chọn những thấp hèn,
                              Vậy lý trí có gì là cao quý?

                              Còn tự do ẩn tàng trong hành động,
                              Điều tốt – xấu ắt hẳn phải cưu mang,
                              Hỏi có ai chọn điều xấu cho mình,
                              Sống phận người, lời khen ai chẳng thích?

                              Sống tự do, riêng mình một lý tưởng,
                              Điều như vậy, ắt hẳn là rất nên,
                              Nhưng làm sao, ta định hình lý tưởng,
                              Khi đời ta vẫn mãi hoài tìm kiếm?

                              Có lẽ cần…rộng trải một hành trình,
                              Ta mới hiểu, thế nào là tự do,
                              Thích và muốn chỉ là thoáng vô thường,
                              Sống tự do không hẳn là vô hạn.

                              Sống tự do luôn cần một biên giới,
                              Để còn biết, ta đang sống tự do,
                              Sống tự do luôn cần một giới hạn,
                              Để biết rằng: “cuộc sống là ân ban”.

                                                          —Tâm Gia—