Bình an, đức tin và sứ mạng từ Chúa phục sinh

Cv 4,32; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-21
Anh chị em thân mến,
 
Sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Giêsu đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ thân tín của mình. Ngài hiện ra với nhiều lý do khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là trao ban bình an, một ơn đặc biệt cần thiết cho các ông trong hoàn cảnh hiện tại; củng cố đức tin để họ có thể bắt đầu một cuộc đời chứng nhân, rao giảng Tin Mừng và làm chứng về những gì đã thấy và đã nghe; và trao phó cho họ tiếp tục sứ mạng công trình cứu độ của chính Ngài. Đoạn Tin Mừng hôm nay cho thấy rất rõ về những điều ấy.

Quả vậy, lời đầu tiên Ngài nói với các môn đệ là lời chúc bình an “bình an cho anh em”. Lời cầu chúc bình an này được nói đến ba lần trong đoạn Tin Mừng. Hai lần Ngài cầu chúc bình an trong lần hiện ra vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Một lần còn lại được Ngài nói vào lần hiện ra kế tiếp sau tám ngày. Hơn bao giờ hết, vào thời điểm này, ơn bình an là cần thiết nhất vì các ông vừa trải quan bao nhiêu đau buồn, lo âu và sợ hãi. Đau buồn vì cái chết thật bất công, tủi nhục và đớn đau mà người Do Thái vừa mới gây ra cho Đức Giêsu. Lo âu sợ hãi vì thầy của họ đã rao giảng và làm mọi điều tốt đẹp cho người Do Thái, nhưng vẫn bị phản bội và kết án bất công, chết tủi nhục trên thập giá. Điều này đang đe dọa đến cuộc sống và sứ mạng của họ “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa nhà đều đóng kín vì sợ người Do Thái”. Lẽ nào người Do Thái đã giết thầy lại không làm khó cho cuộc sống và sứ mạng của họ? Làm sao có được bình an giữa bao lo âu, sợ hãi và đe dọa như vậy, nếu Đức Giêsu phục sinh không thực sự ban cho họ. Hơn thế nữa, người ta không thể làm được gì khi tâm hồn còn đầy bối rối, hoang mang, lo sợ và sáo trộn. Vì thế mà Đức Giêsu đã hiện ra và trao ban cho họ ơn bình an.Kế đó, Đức Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng rao giảng và làm chứng cho Thiên Chúa “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa được sai đến trần gian thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Vì thế, không có gì Người làm lại không làm vì mục đích đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Đức Giêsu bắt đầu cứu độ bằng việc nhập thể tập sống kiếp phàm nhân, tuân giữ lề luật và các giới răn, rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, cho kẻ chết sống lại và ban ơn tha tội. Đỉnh cao của công trình cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện chính là tự nguyện hy sinh mạng sống mình trên thập giá. Đức Giêsu đã hoàn thành sứ mạng cứu độ được Chúa Cha trao phó thật xuất sắc, nhưng việc cụ thể hóa ơn cứu độ ấy cho mọi người thì vẫn còn dở dang. Do đó, sứ mạng ấy cần được tiếp nối nhờ sự đóng góp của những ai tin vào Ngài. Vì thế mà Đức Giêsu đã sai các tông đồ ra đi “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Sau lệnh truyền sai đi, Đức Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần và trao cho các tông đồ quyền tha tội “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại”.

Tám ngày sau, Đức Giêsu phục sinh lại hiện ra với mục đích củng cố niềm tin cho Tôma nói riêng và cho tất cả những ai muốn đi theo làm môn đệ của Ngài. Lần này, lời cầu chúc đầu tiên của Đức Giêsu dành cho các ông cũng không có gì khác hơn là lời cầu chúc bình an “bình an cho anh em”. Sau lời cầu chúc bình an, Đức Giêsu đã mời gọi Toma kiểm chứng niềm tin dựa trên những gì có thật: “đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Tôma chẳng dám làm thế, nhưng ngay lập tức đã trả lời với Chúa bằng tất cả sự xác tín “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” Đức Giêsu còn nhắn nhủ thêm “Vì đã thấy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.” Như thế, thấy Đức Giêsu sống lại là một phúc lớn cho các tông đồ, nhưng phúc lớn hơn được dành cho những ai không thấy mà tin. Nói cách cụ thể người không thấy Chúa phục sinh mà vẫn tin mới thực sự có phúc lớn hơn bởi “nhờ đức tin mà chúng ta được sự sống nhờ danh của Người”.

Anh chị em thân mến,

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ thân tín. Ngài hiện ra để trao ban ơn bình an sâu xa, điều mà Ngài đã hứa ban tặng lúc còn sinh thời. Ngài hiện ra để trao phó cho một sứ mạng, sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ, làm chứng Ngài đã sống lại, phân phát mầu nhiệm cứu độ cho mọi người. Ngài hiện ra để kiện toàn lòng tin yếu kém của các ông hầu một khi đức tin của họ đã trở nên mạnh mẽ, họ can đảm làm chứng cho Ngài bằng lời rao giảng và những hành động cụ thể. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Ngài, được bình an và nhất là có được đức tin mạnh mẽ để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân sống động cho Chúa và Giáo hội ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Amen!

 
 

 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toa