Campuchia: 111 người chịu phép Thánh tẩy trong Năm Thánh Lòng Thương xót

 WHĐ (10.05.2016) – Trong Năm thánh Lòng Thương xót này, Giáo hội tại Campuchia đã có thêm 111 người chịu phép Thánh tẩy và 80 người khác được nhận vào số các dự tòng trong mùa Chay vừa qua để đồng hành với cộng đoàn chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, theo thông tin hãng Thông tấn Fides nhận được từ Hạt Đại diện Tông tòa Phnom Penh, do Đức giám mục Olivier Schmitthaeusler, thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài Paris (MEP), coi sóc.

111 tân tòng đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy vào đêm Vọng Phục Sinh vừa qua tại Nhà thờ chính tòa Phnom Penh, trong niềm hân hoan của cộng đoàn. Đức giám mục Schmitthaeusler cho biết Năm Thánh đã được đánh dấu bằng nhiều khoảnh khắc rất quan trọng, như cuộc tĩnh tâm với chủ đề về lòng thương xót, quy tụ khoảng 500 tín hữu thuộc nhiều nơi đến. Trong cuộc tĩnh tâm, Đức cha Schmitthaeusler đã nhấn mạnh đến ý tưởng ân sủng. “Ân sủng do Thiên Chúa ban. Ân sủng là lòng thương xót. Thiên Chúa chờ đợi, đón nhận và luôn tha thứ cho con người. Ân sủng thúc đẩy chúng ta sống cuộc hoán cải tâm hồn đích thực với lòng thương xót và sự công chính”.

Đức cha khuyến khích các tín hữu thi hành các việc làm của lòng thương xót – phần hồn cũng như phần xác, đồng thời kêu gọi các cha xứ tiếp tục cổ vũ cộng đoàn giáo xứ của mình cùng nhau thực hiện các công việc này theo hình thức cộng đoàn. Trong thư mục vụ được phổ biến đầu Năm Thánh, Đức cha Schmitthaeusler đã kêu gọi sống Năm Thánh Lòng Thương xót bằng những việc làm bác ái theo sự khơi gợi của Tin Mừng về người xứ Samaria nhân hậu và đi hành hương, ít là một lần.

(Agenzia Fides)

Mai Tâm