Dẫn đến toàn bộ sự thật (13.05.2015 – Thứ tư Tuần 6 Phục sinh)

Lời Chúa: Ga 16, 12-15

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy niệm:

Làm người ở đời, một trong những điều rất khó 
là sống bình an hạnh phúc với người khác. 
Trong gia đình, nơi Giáo hội, ngoài xã hội, trên thế  giới, 
đâu đâu cũng thấy những xung đột và khổ đau do con người gây cho nhau. 
Từ cái chết của Aben đến cái chết của một thai nhi bị người mẹ chối từ. 
Một triết gia người Pháp viết: “Hỏa ngục chính là những người khác.” 
Mục tiêu của giáo dục không phải chỉ là đào tạo những người giỏi giang, 
mà còn là huấn luyện nên những người biết sống với và sống cho người khác. 
Để được vậy, cần giúp người ta ra khỏi sự ích kỷ, khép kín của lòng mình. 
Đời sống của Ba Ngôi giúp chúng ta biết cách sống với người khác.

Ba Ngôi sống tùy thuộc lẫn nhau.
Cha đã sai Đức Giêsu đến với thế gian (Ga 3, 17). 

Khi rời bỏ thế gian, Đức Giêsu đã sai Thánh Thần đến (Ga 15, 26; 16, 7). 
Chấp nhận được sai phái là chấp nhận tùy thuộc. 
Nếu Đức Giêsu đã không tự mình nói điều gì, 
và chỉ nói đúng những điều mà Ngài đã nghe được từ Cha (Ga 8, 26; 12, 50), 
thì Thánh Thần cũng không tự mình nói điều gì (c. 13). 
Thánh Thần chỉ loan báo điều mình đã nghe từ Đức Giêsu (c. 14), 
và làm các môn đệ nhớ lại những gì Thầy Giêsu đã nói (Ga 14, 26). 
Không tự mình nói, không tự mình làm: đó là dấu hiệu của sự tùy thuộc.

Ba Ngôi sống cho nhau
Nếu Đức Giêsu đã tôn vinh Cha bằng cách vuông tròn việc Cha giao (Ga 17,  4), 
thì Thánh Thần cũng tôn vinh Đức Giêsu 
bằng việc loan báo, soi sáng, nhắc nhớ những lời Ngài dạy (c. 14). 
Chính Chúa Cha cũng tôn vinh Đức Giêsu qua phục sinh vinh hiển (Ga 17,1). 
Ba Ngôi không tìm vinh quang cho mình, nhưng mở ra để chia sẻ. 
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (c. 15). 
“Tất cả những gì của Cha đều là của Con…” (Ga 17, 10). 
Cha là nguồn mạch trao cho Con tình yêu, sự sống, quyền năng, vinh quang. 
Và Con cũng chẳng giữ gì cho mình, Con chia sẻ cho cả các môn đệ.

Đến giờ phút chia tay, nhưng Thầy Giêsu phải khiêm tốn nhìn nhận rằng 
mình còn nhiều điều chưa nói hết (c. 12). 
Khiêm tốn là chấp nhận ra đi khi phần việc của mình đã xong, 
tuy công việc vẫn còn dang dở. 
Khiêm tốn là chấp nhận giới hạn của các môn đệ, họ cần thời gian để chín. 
Khiêm tốn là chấp nhận mình cần được bổ sung bởi người khác, 
mình không làm được hết mọi sự. 
Đức Giêsu là Sự Thật đã được chính Ngài vén mở cho ta, 
nhưng Thánh Thần mới là Đấng đưa chúng ta vào mầu nhiệm Giêsu, 
vào Sự Thật trọn vẹn (c. 13).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con.
Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con
đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
vào những lối mòn quen thuộc,
nhưng xin canh tân
và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,
cho chúng con khám phá ra
những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô
và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống,
thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh ;
mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
một lễ Hiện Xuống mới
để con người có thể hiểu nhau hơn
và đón nhận nhau trong yêu thương.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.