Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần

Các cuộc thảo luận trong Giáo Hội là để tìm kiếm sự hiệp nhất và đó không thể là chỗ cho mọi người xung đột, phản bội nhau và vận động dư luận để giành chiến thắng cho lập luận của mình.

 Dấu chỉ sự hiện diện của Thánh Thần

 

Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Thánh Thần giúp mang lại sự thay đổi và di chuyển về phía trước trong Giáo Hội, nhưng đồng thời Thánh Linh cũng tạo ra sự thống nhất giữa tất cả các thành viên của Giáo Hội. Đây là thông điệp trong bài giảng Thánh Lễ sáng thứ Sáu 08 tháng Năm tại nhà nguyện Santa Marta.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói Chúa Thánh Thần tạo ra sự chuyển động trong Giáo Hội mà thoạt đầu có thể gây ngộ nhận nhưng nếu chuyển động hay thay đổi này được đón nhận với lời cầu nguyện và một tinh thần đối thoại, nó sẽ luôn tạo ra sự thống nhất giữa các Kitô hữu.

Trình bày những suy tư của ngài trên bài đọc trích từ sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng đã nêu bật gương sáng của Công Nghị đầu tiên tại Giêrusalem, nơi các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã có thể giải quyết những khác biệt về quan điểm và đạt được các thỏa thuận với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Cộng đồng Kitô giáo thời bấy giờ đã xảy ra những va chạm giữa Thánh Phaolô và những Kitô hữu được mệnh danh là nhóm “đóng kín”, đó là những Kitô hữu vẫn rất gắn bó với lề luật của người Do Thái, và muốn áp đặt những lề luật tương tự trên các Kitô hữu tiên khởi.

“Làm thế nào để họ giải quyết vấn đề này? Họ tổ chức một cuộc họp và mỗi người cho ý kiến của mình, quan điểm của mình. Họ thảo luận về vấn đề này nhưng như những anh chị em với nhau chứ không phải như những kẻ thù. Họ không vận động dư luận vòng ngoài để giành chiến thắng, họ không đi đến các cơ quan dân sự để giành chiến thắng và họ không giết người để chiến thắng bằng được. Họ tìm kiếm những con đường cầu nguyện và đối thoại. Những người có quan điểm đối chọi đối thoại với phía bên kia và họ đạt được một thỏa thuận. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần.” 

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần hướng chúng ta tới sự hài hòa và đó là lý do tại sao các Kitô hữu tham gia vào Công Nghị Giêrusalem đã có thể đạt đến sự đồng tâm nhất trí về một quyết định chung cuộc.

“Một Giáo Hội mà chẳng bao giờ có vấn đề loại này khiến tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện trong Giáo Hội đó. Và một Giáo Hội nơi mọi người luôn cãi nhau, vận động dư luận và phản bội anh chị em mình, cũng là một Giáo Hội không có Chúa Thánh Thần! Chính Chúa Thánh Thần tạo ra sự thay đổi, tạo ra động lực để tiến về phiá trước, tạo ra không gian mới, hình thành nên sự khôn ngoan mà Chúa Giêsu đã hứa: ‘Ngài sẽ dạy bảo anh em’. Thánh Thần di chuyển mọi sự nhưng cuối cùng Ngài tạo ra sự thống nhất hài hòa giữa tất cả mọi người.” 

Đức Giáo Hoàng kết luận bài giảng của mình bằng cách lưu ý những từ được sử dụng trong phần cuối bài đọc trong ngày. Ngài nói những lời này cho thấy linh hồn của sự hài hòa Kitô giáo, không phải là kết quả của một hành động thiện chí đơn giản nhưng là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng “Giờ đây chúng ta tiếp tục cử hành Thánh Thể và chúng ta hãy xin Chúa Giêsu, là Đấng đang hiện diện giữa chúng ta gửi Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, với mỗi người chúng ta. Xin Chúa gửi Thánh Thần đến với Giáo Hội và Giáo Hội có thể luôn luôn biết làm thế nào để trung thành với chuyển động mà Chúa Thánh Thần đã tạo ra”.

 

Đặng Tự Do