ĐTC đề cao chăm sóc bệnh nhân gia đình

Hôm nay, thứ Tư ngày 10/6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần trước rất đông tín hữu tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp nối chủ đề về gia đình, ngài đề cập đến vấn đề về sự đau ốm trong gia đình.

Đức Thánh Cha nói: “Bệnh tật là một cảm nghiệm về tính chất mỏng giòn của chúng ta. Trong mối tương quan gia đình, bệnh tật của người thân gia tăng sự quan tâm và lo lắng đối với các thành viên khác. Thông thường bậc cha mẹ khó có thể chịu đựng khi nhìn thấy con cái mình bị bệnh tật hơn là chính khi mình bị bệnh tật. Và thường chính gia đình đi tiên phong trong việc quan tâm chăm sóc người khác.”

Dựa vào tin mừng, ĐTC nói rằng: “Trong tin mừng, rất nhiều lần Chúa Giê-su đã gặp gỡ những người bệnh tật và chữa lành cho họ. Lòng khát khao chữa bệnh cho những người đau yếu là một phần trọng tâm trong sứ vụ của Người.” ĐTC nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su ưu tiên việc chữa bệnh cho những người đau ốm hơn là lề luật, “Thậm chí là vào ngày Sa-bát, Chúa cũng chữa bệnh. Đối với Người, việc chữa lành cho người đau khổ vì bệnh tật phải được thực hiện đầu tiên.”

Đấng kế vị Thánh Phê-rô quảng diễn rằng Chúa Giê-su cũng sai các môn đệ ra đi và cũng thực hiện điều tương tự, Người ban cho họ quyền năng để chữa lành, và để đến gần với những người đau yếu, chạm đến những vết thương sâu thẳm nhất của họ và mang bình an của Chúa đến với họ.”

Đối với các gia đình, ĐTC nhắn nhủ rằng: ”Bệnh tật của một người có thể là trải nghiệm cho mọi thành viên trong gia đình. Là những người theo Chúa, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện liên lỉ cho những người đau yếu và những người đang hấp hối. Vì thế chúng ta cũng phải giáo dục con cái để chúng đến gần với người đau yếu, để chúng không vô cảm với những nỗi đau của người khác, nhưng chúng có thể giúp đỡ những người đang đau ốm và trải nghiệm cuộc sống của mỗi người một cách đầy đủ nhất.”

Ngài khen ngợi những sự quan tâm chăm sóc và tình thương của những thành viên trong gia đình khi có người mang bệnh tật, Ngài gọi họ là những người anh hùng trong gia đình. ĐTC kết thúc bài phát biểu của Ngài với lời nhắn nhủ rằng các gia đình Ki-tô hữu không bao giờ cô đơn trong lúc khó khăn này, khi chính Thiên Chúa can thiệp với họ qua sự cảm thông và ủng hộ của Giáo hội với gia đình họ.

Joseph Đinh