ĐTC tiếp Tổng tu nghị Hội thừa sai Milano (PIME)

Sáng 20-5, ĐTC đã tiếp kiến tổng tu nghị thứ 15 của Hội Giáo Hoàng truyền giáo hải ngoại Milano, gọi tắt là Pime. Ngài mời gọi các thừa sai tích cực cộng tác vào việc chuẩn bị và cử hành tháng truyền giáo, sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Kết quả hình ảnh cho ĐTC tiếp Tổng tu nghị Hội thừa sai Milano (PIME)

52 thành viên Tổng tu nghị đang tiến hành tại Trung Tâm Linh Hoạt Truyền giáo (Ciam) cạnh trường Truyền Giáo ở Roma từ ngày 23-4 đến 23-5 này và xoay quanh chủ đề lấy hứng từ Tháng Truyền giáo là lời thánh Phaolô Tông Đồ: ”Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng: con người, các nơi chốn và phương thức truyền giáo đối với Hội Pime ngày nay và ngày mai”.

 Đào sâu ý nghĩa sứ mạng truyền giáo

 ĐTC nhận xét rằng ”Lòng hăng say và sự cấp thiết đối với sứ mạng truyền giáo mà thánh Phaolô Tông Đồ đã chọn làm ơn gọi của ngài, cũng là điều mà anh em mong muốn cho tất cả Hội thừa sai của mình. Vì thế, dưới ánh sáng của chủ đề đó, anh em đã làm việc để tái hiểu rõ sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại, trong Hội thừa sai và trong thế giới ngày nay; để tái khẳng định vị thế ưu tiên của ơn gọi thừa sai duy nhất đối với giáo dân cũng như các linh mục, để chọn lựa các môi trường truyền giáo, để ấn định việc linh hoạt ơn gọi như hoạt động truyền giáo, sau cùng để kiểm chứng động đoàn và suy nghĩ lại việc tổ chức Hội thừa sai Pime ngày nay và trong tương lai”.

 Can đảm chọn lựa việc truyền giáo có thể biến đổi

 Trong viễn tượng trên đây, ĐTC nhắn nhủ các thành viên Hội thừa sai Pime can đảm, đừng sợ chọn lựa công cuộc truyền giáo có thể biến đổi mọi sự, trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa, vì để những tập quán, lối sống, thời biểu, ngôn ngữ và mọi cơ cấu Giáo Hội trở thành một con đường thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay”.

 Theo niên giám 2019 của Tòa Thánh, Hội thừa sai Pime hiện có 567 thành viên trong đó có 417 linh mục hoạt động tại 47 nhà trên thế giới (Rei 20-5-2019)

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 20.05.2019)