Đức Giám mục Guiana, Pháp quốc cầu xin đóng góp vì ngân quỹ cạn kiệt

Đức Giám Mục Emmanuel Lafont của Cayenne, giáo phận duy nhất của Guiana thuộc Pháp, công bố trong một lá thư ngày 17 tháng 5 lá thư rằng giáo phận không còn tiền để trả tiền thuế tài sản hoặc bù đắp cho các linh mục.

EmmanuelLafont-Cayenne-Đức Giám mục Guiana, Pháp quốc cầu xin đóng góp vì ngân quỹ cạn kiệt
Đức Giám Mục Emmanuel Lafont của Cayenne

 

Alain Tien-Long, Chủ tịch Hội đồng chung của Guiana thuộc Pháp, gần đây đã công bố rằng lãnh thổ Pháp, nằm ở Nam Mỹ, sẽ không tiền trả lương cho các linh mục.

 

Đức Giám mục Lafont, giáo phận của ngài đã hoạt động với mức thâm hụt trong ba năm, đã nói với các tín hữu rằng chỉ có 10% người Công giáo thực thi lời kêu gọi của ngài đóng góp vào Mùa Chay, dẫn đến ngài đã ủng hộ 90% còn lại tiền xin lễ.

 

Jos. Tú Nạc, NMS