Đức Hồng y Hollerich: Hạt giống của một Giáo hội hiệp hành đã nảy mầm

Công việc soạn thảo Tài liệu Làm việc của nhóm 20 thần học gia từ khắp nơi trên thế giới đến Roma đã kết thúc vào ngày 14/6. Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám Mục nhận xét: “Hạt giống của một Giáo hội hiệp hành đã nảy mầm”

Các thần học gia đã xem xét hơn 100 phúc trình của các Hội đồng Giám mục và các Giáo hội Công giáo Đông phương, cũng như những đóng góp của Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam (USG), Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ (UISG) và cuộc họp của các cha xứ về Thượng hội đồng vào tháng Tư vừa qua.

Các câu trả lời đến từ các tổ chức quốc tế, các đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc các cộng đoàn và các cá nhân cũng được xem xét, nhằm hướng tới việc đưa ra Tài liệu Làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI.

Nhận xét về những đóng góp này, Đức Hồng Y Hollerich nói: “Dân Thánh Chúa đã được khởi động cho sứ vụ nhờ vào kinh nghiệm của Thượng hội đồng. Trong các phúc trình đã có những phản hồi tích cực và sáng tạo cũng như một số phản đối và quan ngại. Tuy nhiên, đa số cho thấy niềm vui về cuộc hành trình đã mang lại sức sống mới cho nhiều cộng đoàn địa phương và cũng khích lệ những thay đổi đáng kể trong cách sống và là Giáo hội của các cộng đoàn. Các hạt giống của Giáo hội hiệp hành đã nảy mầm”.

Đức ông Riccardo Battocchio, Thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giải thích rằng Tài liệu Làm việc cho Phiên họp thứ hai của Đại hội đồng XVI sẽ khác với phiên họp trước. Trong khi Phiên họp đầu tiên xem xét “các chủ đề trên phạm vi rộng” sẽ được Đại hội đồng thảo luận, thì Phiên họp thứ hai sẽ tập trung vào câu hỏi “Làm thế nào để trở thành một Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ”.

Do đó, tài liệu làm việc sắp tới sẽ xem xét công việc của Thượng Hội đồng cho đến thời điểm này, đồng thời đưa ra những suy tư thần học và những đề xuất cụ thể “để giúp cho việc phân định được giao phó cho các thành viên của hội đồng”.

Quá trình soạn thảo Tài liệu Làm việc sẽ tiếp tục với các giai đoạn khác: một khi cấu trúc của tài liệu tương lai đã được xác định nhờ việc trình bày rõ ràng tài liệu nhận được từ các nhà thần học, Hội đồng Thường kỳ sẽ tiến hành phân định lần đầu về những gì đã được soạn thảo. Các giai đoạn soạn thảo tài liệu sẽ theo một hệ thống xác minh trên phạm vi rộng sẽ được thực hiện cho đến khi được Hội đồng Thường kỳ phê duyệt tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha để phê chuẩn cuối cùng. Việc công bố văn bản dự kiến trong vòng mười ngày đầu tiên của tháng Bảy. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*