Đức Thánh Cha khai mạc Đại Hội thứ 20 của Caritas quốc tế

VATICAN. Chiều ngày 12-5-2015, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc đại hội lần thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế.

 PopeFrancis-Caritas-12

 

Đại hội này tiến hành cho đến chúa nhật 17-5 tới đây về chủ đề ”Một gia đình nhân loại duy nhất, chăm sóc thiên nhiên”, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 164 tổ chức Caritas quốc gia trên thế giới. Ngoài ra có hơn 50 khách mời gồm các bạn trẻ, những người thiện nguyện, các cộng đoàn cơ bản và những người dấn thân chống nạn đói.

 

 Đây là lần đầu tiên thánh lễ khai mạc đại hội 4 năm một lần của Caritas được một vị Giáo Hoàng chủ sự. Đồng tế với ngài có 8 Hồng Y, 72 Giám Mục và 120 linh mục.

 

 Bài giảng của ĐTC

 

 Trong bài giảng, ĐTC đề cao ơn gọi của Caritas như một thực tại của Giáo Hội tại rất nhiều nơi trên thế giới và ngài nhận định rằng:

 

 ”Căn cội ơn gọi tất cả việc phục vụ của anh chị em hệ tại đón tiếp Thiên Chúa trong tinh thần đơn sơ và vâng phục, và đón tiếp tha nhân. Sự đón tiếp này được thể hiện trước tiên nơi chính anh chị em rồi anh chị em ra đi trên thế giới, phục vụ họ nhân danh Chúa Kitô, Đấng mà anh chị em đã gặp và gặp Ngài nơi mỗi người anh em, chị em, chính vì thế Caritas tránh trở thành một tổ chức nhân đạo mà thôi”.

 

 ĐTC nhấn mạnh rằng ”Ai sống sứ mạng của Caritas thì không phải chỉ là một nhân viên bác ái, nhưng là một chứng nhân của Chúa Kitô. Một người tìm kiếm Chúa Kitô và để cho mình được Chúa Kitô tìm kiến; một người yêu mến với tinh thần của Chúa Kitô, tinh thần nhưng không, tinh thần trao tặng. Tất cả những chiến lược và kế hoạch của chúng ta sẽ là trống rỗng nếu chúng ta không mang trong mình tình yêu ấy. Không phải tình yêu của chúng ta nhưng là tình yêu Chúa. Hoặc đúng hơn nữa, đó là tình yêu của chúng ta được tình yêu Chúa thanh tẩy và củng cố”.

 

 ĐTC nhắc đến đại chiến dịch cho Caritas phát động ”một gia đình nhân loại, lương thực cho tất cả mọi người”. Ngài nói: ”Bao nhiêu người ngày nay đang chờ đợi được ăn đầy đủ. Trái đất có đủ lương thực cho mọi người, nhưng dường như người ta thiếu ý chí chia sẻ với mọi người. Làm điều chúng ta có thể để mọi người được ăn, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cho những người hùng mạnh của trái đất này rằng Thiên Chúa sẽ phán xét họ một ngày kia, và sẽ tỏ cho thấy họ có thực sự tìm cách cung cấp lương thực cho Ngài nơi mỗi người hay không (Xc Mt 25,35), họ có hoạt động để môi sinh không bị phá hủy nhưng có thể sản xuất lương thực hay không”.

 

 Sau cùng, ĐTC cũng nhắc đến bao nhiêu anh chị em tín hữu Kitô bị bạo lực tước đoạt lương thực cho thân thể cũng như cho linh hồn; họ bị trục xuất khỏi gia cư và nhà thờ của họ, những thánh đường ấy nhiều khi bị phá hủy. Tôi tái kêu gọi đừng quên những người ấy và những bất công không thể dung thứ được”.

 

 Chương trình họp

 

 Trong những ngày họp: các đại biểu sẽ bầu ban lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 4 năm tới đây, thiết lập các ưu tiên và hướng đi, tìm hiểu những vấn đề đặc biệt, chấp thuận ngân sách của Caritas quốc tế. Lần này các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến sự chênh lệch ngày càng gia tăng và ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu, một vấn đề cũng sẽ được ĐTC đề cập đến trong Thông điệp sắp công bố về môi sinh, và đây cũng là đề tài của hội nghị quan trọng của LHQ vào tháng 12 năm nay ở Paris.

 

 Trong đại hội lần thứ 19 hồi năm 2011, các thành viên Caritas phê chuẩn qui chế mới, để cho Tòa Thánh quyền giám sát nhiều hơn công việc của tổ chức quốc tế này, và ĐGH Biển Đức 16, khi tiếp kiến các tham dự viên lúc ấy đã nói về việc đảm bảo hoạt động nhân đạo và từ thiện của Caritas, và nội dung các văn kiện của tổ chức này, làm sao cho hoàn toàn phù hợp với Tòa Thánh và giáo huấn của Giáo Hội”. (SD 12-5-2015)

PopeFrancis-Caritas-3

PopeFrancis-Caritas-4

PopeFrancis-Caritas-5

PopeFrancis-Caritas-6

PopeFrancis-Caritas-7

PopeFrancis-Caritas-8

PopeFrancis-Caritas-9

PopeFrancis-Caritas-10

PopeFrancis-Caritas-11

PopeFrancis-Caritas-13

PopeFrancis-Caritas-14

PopeFrancis-Caritas-15 

(G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 13.05.2015)