Đức Thánh Cha tiếp các trẻ em thuộc phong trào Kiến Tạo Hoà Bình

“Bất cứ khi nào chúng ta cùng nhau làm một điều gì đó, một điều tốt, một điều đẹp thì tất cả chúng ta mỗi người đều thay đổi một cách nào đó, và điều này là tốt cho chúng ta”, ĐTC Phanxicô.

Đức Thánh Cha tiếp các trẻ em thuộc phong trào Kiến Tạo Hoà Bình

Đức Thánh Cha tiếp các trẻ em thuộc phong trào Kiến Tạo Hoà Bình

Sáng thứ Hai 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ một nhóm khoảng 7000 trẻ em tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Vatican.

Chủ đề của cuôc gặp gỡ đặc biệt này là hòa bình: làm thế nào để kiến tạo hòa bình, và làm thế nào để gìn giữ hòa bình. Cuộc gặp gỡ đã được tài trợ bởi phong trào Fabbrica della pace – nghĩa là “Kiến tạo hòa bình” – một tổ chức liên ngành, phi chính phủ nhằm thúc đẩy sự hội nhập, sự hiểu biết đa sắc tộc và đa văn hóa thông qua giáo dục, bắt đầu từ những năm tiểu học.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi từ các vị khách trẻ tuổi của ngài bao gồm một phạm vi bao quát các chủ đề từ sự hòa thuận trong gia đình ngài, đến lý do tại sao những người có quyền có thế thường không mấy quan tâm đến nhu cầu của người nghèo và những người đau khổ – đặc biệt là những chủ đề có tính giáo dục như làm sao để làm hòa với bạn khi bạn khăng khăng từ chối làm hòa với mình, bất chấp những cố gắng của các em.

Đức Thánh Cha đã kết thúc cuộc gặp gỡ với các em bằng một lời mời gọi hoán cải, mà ngài đưa ra như là một thỉnh cầu với mỗi người có mặt – trẻ cũng như già, bao gồm cả chính ngài- đó là hãy thực hiện một số thay đổi nho nhỏ cho tốt hơn trong thái độ hay hành vi.

Đức Thánh Cha nói:

“Bất cứ khi nào chúng ta cùng nhau làm một điều gì đó, một điều tốt, một điều đẹp thì tất cả chúng ta mỗi người đều thay đổi một cách nào đó, và điều này là tốt cho chúng ta.”

PopeFrancis-11May2015-1.jpg

PopeFrancis-11May2015-2.jpg

PopeFrancis-11May2015-7.jpg

PopeFrancis-11May2015-4.jpg PopeFrancis-11May2015-5.jpg

(Nguyễn Việt Nam, VCN 11.05.2015)