Đức Thánh Cha tiêp kiến tổng thống Costa Rica

VATICĂNG: Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua ĐTC đã tiếp kiến tổng thống Costa Rica, ông Luis Guillermo Solis Rivera.

PopeFrancis-CostaRica.jpg

Thông cáo Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến thân tình hai bên đã đề cập tới các tương quan tốt đẹp giữa Toà Thánh và nước Costa Rica, cũng như việc chính quyền đánh giá cao phần đóng góp của Giáo Hội cho dân nước này, đặc biệt trong các lãnh vực giáo dục, sức khỏe và thăng tiến các giá trị nhân bản và tinh thần, cũng như trong các hoạt động bác ái. Ngoài ra, cũng có một số vấn đề được bàn đến như việc bảo vệ sự sống con người, nạn di cư và buôn bán ma tuý. Sau cùng là vài vấn đề vùng miền và quốc tế.

Sau khi hội kiến với ĐTC tổng thống Costa Rica đã gặp ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và ĐTGM ngoại trưởng Paul Richard Gallagher (SD 27-5-2016)

 (Linh Tiến Khải, RadioVaticana 28.05.2016)