Hình Thánh lễ ra mắt BCH CĐ LCTX G.x Bình Chánh – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Vào lúc 18giờ00 ngày 28/5/2016. Tại Giáo xứ Bình Chánh, đã long trọng tổ chức Thánh lễ đồng tế, kỷ niệm 5 năm thành lập Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và ra mắt Ban Chấp Hành Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Bình Chánh, Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thánh lễ do Linh mục Gioan Nguyễn Văn Kích SDB (Linh hướng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Bình Chánh) chủ tế cùng quý Linh mục trong và ngoài Giáo xứ.

Rước kiệu trước Thánh lễ

Nghi thức tuyên hứa của Đoàn viên 

Nghi thức tuyên hứa của BCH CĐ LCTX Gx Bình Chánh

Thánh lễ do Linh mục Gioan Nguyễn Văn Kích SDB (Linh hướng Cộng đoàn LCTX Gx Bình Chánh) chủ tế

Chị Maria Vô Nhiễm Nguyễn Thị Vân (Trưởng Ban) gửi lời tri ân đến quý Cha cùng quý Công đoàn

Chụp hình lưu niệm sau Thánh lễ

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì