Lời Chúa: Thứ Ba tuần VII mùa Thường Niên

Phục vụ

 
 
Thứ Ba tuần VII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

Mc 9,30-37

30 Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. 31 Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người. 33 Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” 34 Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. 35 Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. 36 Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: 37 “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy.” (Mc 9,37)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

1. Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Messia đến cứu thoát loài người, nhưng cứu thoát qua con đường chịu nạn, chịu chết và sống lại.

2. Do đã quen với quan niệm về một Đấng Messia vinh quang hiển hách, các môn đệ không hiểu gì cả. Nhưng không dám hỏi lại Chúa Giêsu. Và cũng vì quen với quan niệm thế tục ấy nên dọc đường các Ngài tranh luận với nhau ai sẽ là người lớn nhất trong Nước trời mà Chúa Giêsu sẽ lập.

3. Chúa Giêsu sửa dạy các ông: trong Nước trời, đừng ai để ý tới địa vị lớn hay nhỏ. Điều thứ nhất phải để ý là phục vụ: càng có chức cao thì phải càng phục vụ nhiều (để nhấn mạnh ý tưởng phục vụ, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ). Điều thứ hai phải để ý là thái độ đón tiếp mọi người không phân biệt gì cả, dù là một người hèn hạ vô ích thì người môn đệ Chúa cũng phải đón tiếp (để nhấn mạnh ý tưởng tiếp đón, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một trẻ nhỏ, tức là một người không mang lại lợi ích gì khi đón tiếp nó, mà còn mang tới phiền muộn…)

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Trong “nước trần gian”, muốn thành đạt thì phải chứng tỏ cho người ta thấy mình là “người lớn”, lớn về khả năng, lớn về trí óc, lớn về sức mạnh…Còn trong Nước trời, Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ mình tỏ ra là trẻ nhỏ, là đầy tớ. Để mở mang Nước trời ở trần gian này, tôi phải có lối sống hơi ngược đời như thế, vì “Chúng con ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian”.

2. “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy”. Những “trẻ nhỏ như thế này” là những người nghèo hơn tôi, yếu hơn tôi, cư xử nói năng vụng về hơn tôi… Chính vì tệ hơn tôi nên tôi thường xua đuổi họ hay không thích ở gần họ. Nhưng như thế là tôi đã xua đuổi và thờ ơ với chính Chúa rồi.

3. Ngày xưa các môn đệ đã làm một chuyện lố bịch là mặc kệ Chúa mời gọi đi theo Ngài trên con đường Thập giá, họ cứ tranh dành nhau địa vị và quyền lợi. Nhưng về sau khi hiểu lại, họ đã thay đổi hẳn: “vinh dự của chúng ta là Thập giá Đức Kitô”. Phần tôi, tôi cứ tiếp tục việc làm lố bịch đó. Khi nào tôi mới hiểu lại và thay đổi đây?

4. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường của chúng con. Xin cho chúng con luôn đi theo con đường Thập giá Chúa để mỗi ngày được nên giống Chúa hơn.

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã đến để phục vụ. Chúa còn hiến mạng sống mình để nhân loại được sống và sống dồi dào. Chúa còn trở nên của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa cũng cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con sống có ích cho tha nhân.

Nhưng Chúa ơi, thế giới của chúng con đang sống đầy bon chen và ích kỷ. Có rất nhiều người cần quyền. Có rất nhiều người tham quyền. Và cũng có rất nhiều người lam dụng chức quyền để vun quén cho bản thân. Họ đã vì lợi ích bản thân để làm khổ người khác, để làm nghèo đất nước. Xin Chúa giúp họ biết sửa đổi như xưa Chúa đã biến đổi Giakêu. Xin Chúa ban cho xã hội chúng con đang sống có nhiều người biết sống vì người khác, biết đặt lợi ích cộng đoàn lên trên lợi ích cá nhân.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho chúng con cũng biết sẵn sàng phục vụ mọi người, biết lấy phục vụ làm niềm vui và lẽ sống của cuộc đời như Chúa đã từng sống điều đó cho chúng con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)