Lời Chúa: Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên

Tính toán của con người

 
 
Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 10,28-31

28 Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?” 29 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, 30 mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. 31 Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Ai bỏ tất cả vì Thầy và vì Phúc Âm, thì đời sau được sự sống vĩnh cửu.” (x. Mc 10,29-30)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Hôm qua Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải từ bỏ mọi sự để đi theo Ngài. Hôm nay, Ngài cho biết phần thưởng của sự từ bỏ. Phần thưởng ấy là:

– Được lại gấp trăm ở đời này.

– Cùng với sự bắt bớ: nghĩa là sự chia sẻ số phận của Chúa Giêsu.

– Và hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Khoa toán học của Phúc Âm rất lạ thường: “Bỏ thì được, giữ thì mất”. Quả thật, làm môn đệ Chúa chúng ta phải bỏ rất nhiều: bỏ nhiều khoảng thời gian xem video để cầu nguyện buổi tối, bỏ nhiều món tiền rất dễ “ăn” để giữ đức công bình, bỏ thời giờ và công sức để thực thi bác ái, bỏ ý riêng để sống đức vâng lời,… (Kẻ dâng mình cho Chúa bỏ hạnh phúc lứa đôi). Nhiều khi tôi không bỏ nổi, hay vừa bỏ vừa tiếc, và vì tôi vẫn còn tính toán theo khoa toán học của thế gian. Tôi có thể nói như Phêrô chưa: “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.

2. Bỏ cái gì? Người ta chỉ bỏ cái này để lấy cái kia, khi biết cái kia quý giá hơn cái này. Nếu tôi chỉ bỏ những thứ mà tôi thừa thãi, những thứ mà tôi đã chán chê thì cái từ bỏ ấy không có giá trị. Bởi đó Chúa nói rõ “Bỏ…vì Thầy và Phúc Âm”. Muốn bỏ cho có giá trị, muốn bỏ mà lòng vẫn vui, tôi phải yêu mến Chúa và Phúc Âm hơn tất cả mọi sự khác.

3. “Cùng với sự bắt bớ”: Chúa Giêsu kể cả sự bắt bớ vào số phần thưởng gấp trăm Ngài ban cho kẻ từ bỏ. Nghĩa là, đối với kẻ thực sự từ bỏ, thì ngay cả khi bắt bớ họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Được như vậy quả là một phần thưởng quá lớn.

4. “Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.” (Mc 10,29-30)

Chúa Giêsu đòi từ bỏ. Từ bỏ để nên giống Chúa.

  • Chúa là Đấng luôn luôn làm việc, làm việc không ngừng: Theo Chúa thì phải từ bỏ sự lười biếng.
  • Chúa là Đấng ngay thẳng có nói có không nói không: Theo Chúa thì phải bỏ sự gian dối.
  • Chúa là Đấng luôn yêu thương người ta: Theo Chúa thì phải từ bỏ lòng ích kỷ.
  • Chúa là Đấng luôn quảng đại với mọi người: Theo Chúa thì phải bỏ đi sự ghen ghét tị hiềm.
  • Chúa là Đấng nhân hậu: Theo Chúa thì phải bỏ đi lòng hận thù độc ác.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Vì lòng yêu mến Chúa Cha, Chúa đã bằng lòng mang lấy thân phận con người để cứu rỗi thế gian. Chúa đã đi vào cuộc đời trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa đã đi trọn con đường vâng phục tôn ý Chúa Cha, nhờ vậy mà hôm nay Chúa đang được hưởng vinh quang bất tận nơi thiên quốc của Chúa Cha.

Lạy Chúa, chúng con cũng muốn đi lại con đường Chúa đã đi. Con đường tuân phục thánh ý Chúa Cha. Con đường từ bỏ mình để vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Con đường của hy sinh. Con đường dấn thân vì lợi ích tha nhân. Nhưng chúng con lại so đo tính toán. Chúng con cũng như thánh Phêrô, muốn làm một bài toán thật chắc chắn. Chúng con theo Chúa sẽ được gì? Chúng con sợ thiệt thòi. Chúng con sợ hy sinh. Xin Chúa hãy tha thứ những tính toán ích kỷ tầm thường nơi chúng con. Xin giúp chúng con biết trở nên giống Chúa trong yêu thương phục vụ mọi người một cách quảng đại bao dung. Xin cho chúng con dám đóng đinh cuộc đời mình trong hy sinh, bác ái, trong từ bỏ những thói hư tật xấu để chúng con trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi có Chúa đang ngự trong tâm hồn chúng con, và an tâm vững bước trong cuộc đời hôm nay. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)