Lời Chúa: Thứ Năm tuần VII mùa Thường Niên

Gương sáng

 
 
Thứ Năm tuần VII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

Mc 9,41-50

41 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.

43 “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. 44-45 Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. 46-47 Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, 48 nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa.

50 “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt.” (Mc 9,43)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Trong Đoạn này, thánh Máccô gom chung những giáo huấn mà có lẽ ngày xưa Chúa Giêsu đã dạy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Do đó, ta không thấy được mối liên hệ mạch lạc giữa các ý tưởng.

Có cả thảy ba giáo huấn:

1. Ai giúp đỡ môn đệ Chúa thì sẽ được Chúa thưởng, cho dù sự giúp đỡ rất nhỏ.

2. Sự tai hại trầm trọng của việc làm gương xấu gây vấp phạm cho “những kẻ bé mọn”.

“Những kẻ bé mọn” không hẳn là trẻ con, mà còn là những người mà đức tin còn non yếu. Ai gây cớ vấp phạm cho họ thì thà buộc khối đá vào cổ nó rồi xô nó xuống biển còn hơn.

Ngay cả bản thân mình mà gây cớ vấp phạm cho mình cũng phải khắc khe với mình để giệt trừ tận gốc: “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi…”

3. Các môn đệ Chúa phải có muối trong mình và phải sống hòa thuận với nhau.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. “Ai cho các con (uống) một ly nước…”: Tục ngữ Việt Nam có câu “nước lã mà khuấy nên hồ”, nghĩa là từ không có gì cả mà làm nên chuyện. Vậy cho “một ly nước” nghĩa là chẳng có gì cả, thế mà Thiên Chúa vẫn kể và vẫn thưởng công. Giá trị của tấm lòng biết phục vụ là như thế.

2. Trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, Chúa Giêsu cũng thưởng những kẻ lành vì các việc nhỏ của họ đã làm cho “những kẻ bé mọn”. Như thế nghĩa là trước mặt Chúa, một việc nhỏ bé nhất làm cho kẻ bé nhỏ nhất cũng có giá trị rất cao cả. Hay nói cách khác, dưới con mắt Chúa không có việc làm nào vì tình thương mà nhỏ bé cả.

3. “Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”:  Cớ vấp phạm là những lời nói và hành động nhiều khi rất vô tình. Ai ngờ hậu quả chúng gây ra cho người khác và cho chính mình lại to lớn như thế.

Tôi đâu có biết rằng một lời nói của tôi chỉ để chơi thôi nhưng làm cho anh chị em tôi đau lòng đến không ngủ. Huống chi một lời nói vì nóng giận mà tôi không kềm lại được…

Chúa dạy tôi phải quan tâm tới anh chị em. Trước khi làm gì hay nói gì tôi cũng phải suy nghĩ xem lời nói và việc làm đó sẽ có tác động gì tới anh chị em tôi.

4. “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi… nếu chân con… nếu mắt con… thà con mất một chân… một tay… một mắt mà vào nước Thiên Chúa”. Được vào nước Thiên Chúa là điều quý giá nhất, so với nó không có hy sinh từ bỏ nào là quá đáng cả.

Hiện giờ tôi cần phải “chặt” cái gì?

5. Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lương nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chĩ về phí khoang tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần. Người thuyền trưởng quyết định phải vất bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống con tàu. (Trích “Phúc”)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa là Thầy dạy và là mẫu gương cho chúng con noi theo. Chúa dạy chúng con sống yêu thương. Chúa còn làm gương cho chúng con khi Chúa chấp nhận chết vì yêu thương chúng con. Chúng con xin tri ân tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa để sống hết mình vì tha nhân. Xin cho chúng con đừng nói suông mà còn biết nêu gương sáng bằng đời sống yêu thương và phục vụ mọi người.

Lạy Chúa, khi muối đã lạt thì cũng hết tác dụng và cũng trở nên vô dụng với con người. Cuộc đời chúng con cũng trở nên vô nghĩa khi sống thiếu tình yêu với gia đình và với tha nhân. Cuộc đời chúng con cũng trở nên vô dụng khi chúng con sống ích kỷ, nhỏ nhoen tầm thường. Xin giúp chúng con vượt thắng những yếu đuối bản thân để chúng con luôn sống hoà thuận và yêu thương mọi người. Xin giúp chúng con đừng vì những đam mê thấp hèn, những tham lam ích kỷ, mà gây gương mù gương xấu qua hành vi lỗi công bình, bác ái với tha nhân. Xin giúp chúng con biết chiến thắng chính mình để luôn chu toàn bổn phận trong gia đình và giáo xứ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin Mình và Máu Thánh Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con cũng biết trao ban cho đời những hy sinh công sức của chúng con, làm vinh danh Chúa và đem lại hạnh phúc cho gia đình và mọi người chung quanh. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)