Nước Trời, quê hương đích thực

“Trong nhà Cha thầy, có nhiều chỗ ở”

(Ga 14,1-6)

Những lời tha thiết mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly gợi lên hình ảnh một người cha trên dương thế sắp lìa đời đang nhắn nhủ với những người con của mình. Trước tình cảnh đó, chắc chắn nỗi buồn rầu, trống vắng và lo lắng sẽ bao trùm cả gia đình. Các tông đồ cũng vậy, khi biết “Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi” (Ga13,33), các ông lo lắng, sợ hãi. Vì thế, Chúa đã an ủi để các ông đặt niềm tin vào Chúa và yên tâm rằng Chúa ra đi thì có lợi cho các ông.Chúa đã dọn chỗ cho các tông đồ trong nhà Cha trên trời. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã dọn chỗ cho tất cả chúng ta. Điều đó hệ tại ở cuộc sống trên dương thế của chúng ta như thế nào. Quả vậy, con người được dựng nên không phải để tiến về sự chết, về cõi hư không, nhưng để tiến về cõi vĩnh hằng, là tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Như thế, cái ngự trị sau cùng không phải là sự chết, nhưng là sự sống bất diệt, là chính Thiên Chúa hằng sống. Chính Chúa Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người: “là con đường, là sự thật và là sự sống”(Ga14,6). Giờ đây, những người chuyên chăm tìm kiếm, suy gẫm và sống thánh ý Chúa sẽ đến chỗ Chúa Kitô đã dọn sẵn vì “Thiên Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính”(Tv1,6).

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình, đã nhập thể cứu độ con người, nhưng Ngài tôn trọng tự do của con người. Con người có thể chọn trong đường lối Thiên Chúa hoặc không. Khi đi theo đường lối của Thiên Chúa, con người sẽ được Thiên Chúa gìn giữ chở che. Ngược lại, nếu không theo đường lối của Thiên Chúa, con người sẽ tự tìm đến chỗ diệt vong. Cuộc đời mỗi người là hành trình tiến về nhà CHA và trong hành trình ấy, không ai phải đi trong đơn độc, nhưng đi với tha nhân, đi trong Hội thánh, và quan trọng nhất là có Chúa cùng.

Lạy Chúa Giêsu, trên hành trình tiến về nhà CHA, mỗi khi chúng con vấp ngã, lầm đường lạc lối, xin kéo chúng con trở lại vì chỉ khi đi đúng đường, chúng con mới có thể tới đích. Amen.

 
Tác giả bài viết: Nhóm suy niệm Lời Chúa