Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên

THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,32-45

 

Lời Chúa:

“Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp” (Mc 10,33).

Câu chuyện minh hoạ:

Một học sinh nổi tiếng quậy phá trong trường, chẳng nghe lời thầy cô nào cả.

Lần đó một thầy giáo mới tới dạy lớp của em. Khi thầy đi ngang chỗ em ngồi và thấy cây viết của em bị rớt xuống đất. Thầy cúi xuống nhặt lên và đưa cho em.

Lần thứ hai và thứ ba, không biết do vô tình hay cố ý, em lại làm rơi và người thầy đó vẫn nhặt lên đưa cho em. Khi đó trong lòng em có một sự kính trọng đối với người thầy đó và từ từ em đã trở thành một học sinh chăm ngoan.

Suy niệm:

Qua việc hai ông Giacôbê và Gioan xin địa vị, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ và cả chúng ta ngày nay bài học phục vụ trong khiêm nhường: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,43-44). Chúa Giêsu dạy cho ta bài học phục vụ trong khiêm nhường. Được cất nhắc lên đứng đầu cộng đoàn là để phục vụ từng người trong cộng đoàn, chứ không phải để hưởng thụ uy quyền và chức vị.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ý thức rằng: càng làm lớn, thì càng phải cúi xuống phục vụ anh em. Có như thế con mới hoàn thành nhiệm vụ của người môn đệ Chúa Giêsu. Amen.

Têrêsa Mai An