Sự Thật Trọn Vẹn (24.5.2015 – Chúa nhật – Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

Lời Chúa: (Ga 15,26-27; 16,12-15)

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: 26 Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16 12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng nghe gì, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”.

Suy Niệm

Ai trong chúng ta cũng muốn biết sự thật,
và căm ghét sự lừa lọc dối trá.
Nhưng không dễ gặp được sự thật nơi người khác,
cũng như nơi chính mình.
Ðể nói lên một sự thật, cần phải trả giá.
Dám nghe một sự thật nhỏ, cần một can đảm lớn!
Ðời người là một cuộc ruổi dong tìm sự thật.
Sự thật vừa đáng sợ, lại vừa đáng yêu.

Khi sống ở đời, Ðức Giêsu đã nói và làm nhiều điều,
để cho các môn đệ thấy sự thật về mình.
Ngài cho họ biết mọi điều Ngài nghe được từ Cha.
Tuy vậy, Ngài vẫn còn nhiều điều phải nói với họ
mà bây giờ họ không kham nổi (x. Ga 16,12).
Ðức Giêsu không có thái độ bao cấp.
Ngài chẳng đòi các môn đệ phải hiểu hết con người Ngài.
Thánh Thần sẽ giúp họ làm điều đó sau khi Ngài phục sinh.
“Khi nào Thần Khí sự thật đến,
Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn” (Ga 16,13)
Ðể biết sự thật trọn vẹn về Ðức Giêsu,
để hiểu việc làm và lời nói của Ngài,
chúng ta cần có Thánh Thần làm người hướng đạo.
Ðức Giêsu là một mầu nhiệm sâu thẳm khôn dò.
Nhờ Thánh Thần, ta thấy Ðức Giêsu luôn luôn mới.
Càng đến gần, ta càng thấy Ngài siêu việt.
Càng biết rõ Ngài, ta càng thấy Ngài lôi cuốn.
Nhờ Thánh Thần, Lời Chúa Giêsu luôn luôn mới.
Ðó không phải là những dòng chữ chết khô,
nhưng là ánh sáng cho mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Nhờ Thánh Thần, Hội Thánh luôn luôn mới.
Ngài là luồng gió mát lúc Hội Thánh gặp khó khăn,
là luồng gió mạnh làm Hội Thánh chuyển mình thức tỉnh.
Chúa Thánh Thần không sống cho mình,
nhưng cho Ðấng sai mình là Ðức Giêsu Kitô (x. Ga 15,26)
Ngài chỉ mong cho Ðức Kitô được tôn vinh (x. Ga 16,14)
Chúa Thánh Thần là phát ngôn viên của Ðức Kitô.
Ngài chỉ nói những gì Ngài đã nghe Ðức Kitô nói.
Ngài không loan báo điều gì mới lạ,
nhưng chỉ giúp ta nhớ lại, hiểu và sống Tin Mừng.
Chúng ta cũng là những chứng nhân của Ðức Kitô như Thánh Thần.
Cần làm chứng như Ngài trong thái độ khiêm nhu từ bỏ.

Dù chúng ta là Kitô hữu, là người công giáo,
chúng ta vẫn trên đường tìm kiếm sự thật trọn vẹn.
Sự thật bao giờ cũng lớn hơn suy nghĩ của ta.
Sự thật ở nơi người khác tôn giáo, khác quan điểm…
Ðừng tìm cách làm chủ hay độc quyền sự thật.
Hãy để cho sự thật chiếm lấy mình.
Hãy mềm mại để Thánh Thần dẫn vào sự thật,
sự thật về Thiên Chúa, về Ðức Kitô, về tôi và tha nhân.
Có những sự thật rất thường, rất nhỏ, nhưng khó nuốt.
Chỉ khi chấp nhận chúng, tôi mới gặp được Ðức Kitô.
Ngài là Sự Thật viết hoa, Sự Thật đem lại tự do (x. Ga 8,32).

Cầu Nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin ban sức sống cho chúng con.
Xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con
đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,
vào những lối mòn quen thuộc,
nhưng xin canh tân
và tái tạo chúng con mỗi ngày.

Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,
cho chúng con khám phá ra
những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô
và ý nghĩa thâm thúy của Tin Mừng.

Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban sự sống,
thế giới hôm nay luôn bị đe dọa
bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh;
mạng sống con người bị coi rẻ.

Xin cho chúng con biết say mê sự sống,
và gieo vãi sự sống khắp nơi.

Ước gì Chúa ban cho nhân loại
một lễ Hiện Xuống mới
để con người có thể hiểu nhau hơn
và đón nhận nhau trong yêu thương.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.