Tập Cận Bình nói rằng chính phủ phải bảo vệ để chống lại những ảnh hưởng tôn giáo

Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình đã nói rằng các quan chức chính phủ nên chống ảnh hưởng của tôn giáo “nước ngoài.”
 

“Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ và chống lại sự xâm nhập ở nước ngoài thông qua các phương tiện tôn giáo và ngăn chặn xâm phạm tư tưởng cực đoan,” chủ tịch Trung quốc nói với các nhà lãnh đạo đảng cộng sản. Ông nhấn mạnh rằng các tổ chức tôn giáo phải được kiểm soát bởi đảng cộng sản.

Kể từ khi Trung quốc chính thức là một đất nước vô thần, bất kỳ ảnh hưởng tôn giáo nào cũng đều có thể được mô tả là “nước ngoài.” Nhưng nhất là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã khăng khăng cho rằng Giáo Hội Công Giáo phải chịu sự lãnh đạo của cái gọi là Hiệp hội Yêu nước được nhà cầm quyền bảo kê.

 

Giới lãnh đạo của nhà cầm quyền Trung quốc mới tung ra một cuộc tấn công nhằm chống lại những tổ chức tôn giáo, một phần vì lo sợ chủ nghĩa Hồi giáo, và một phần là do sự tăng trưởng nhanh chóng của Kitô giáo. Nếu Giáo Hội Kitô giáo tiếp tục tăng trưởng ở mức hiện tại, Trung quốc sẽ có dân số Kitô giáo lớn nhất thế giới trong vòng 35 năm.

 

Jos. Tú Nạc, NMS