Thứ 2 tuần III PS: Bánh hằng sống đem lại phúc trường sinh

Ga 6, 22 – 29
 

Cuộc sống ngày càng phát triển và được nâng cao. Bên cạnh những người giàu có, cũng còn rất nhiều người nghèo không có miếng cơm manh áo. Thế nhưng, dù thừa hay thiếu, con người vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó mà họ cần đi tìm. Tin mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và dân chúng về bánh hằng sống: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (Ga 6,26).

Người Do thái ngày xưa đi tìm của ăn vật chất hay hư nát. Vì thế, Chúa đã khiểm trách họ tìm Chúa không phải vì những dấu lạ. Ngài mời gọi họ hãy đi tìm của ăn đem lại sự sống vĩnh cửu: “Các ông hãy ra công làm việc không phải là của ăn hay hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,27).

Họ hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn. Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Tin vào Đấng Thiên Chúa đã sai đến và nhìn nhận các việc Chúa Giêsu làm là công trình của Thiên Chúa. Công việc duy nhất họ phải làm là chu toàn mọi lề luật của Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã làm.

Quả vậy, nói “Tin” thật dễ, nhưng để dấn thân cho những gì mà mình tin mới khó làm sao. Chúng ta đã nghe nói về Thiên Chúa qua lời của Ngài hằng ngày và được đụng chạm trực tiếp vào Ngài qua bí tích Thánh Thể, nhưng mấy ai cảm nhận được đó chính là Thiên Chúa mà đặt tin tưởng trọn vẹn nơi Ngài và làm những công việc Thiên Chúa muốn, để có được thứ lương thực không hư nát đem lại sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xưa Mẹ Maria đã tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa và đã sống trọn vẹn tình yêu đó. Hôm nay xin Chúa giúp chúng con cũng biết đặt tin tưởng vào tình yêu của Chúa để chúng con không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa phán ra. Amen!

– See more at: http://gpbuichu.org/news/SUY-NIEM/Thu-2-tuan-III-PS-Banh-hang-song-dem-lai-phuc-truong-sinh-880.html#sthash.4fmz1kio.dpuf