Tổng thống Bolovia Morales yết kiến ĐGH Phanxicô lại biếu một món quà độc đáo nữa

Ngày 15 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Tổng thống Bolivia Morales Eva, đến Roma để tham dự một hội nghị về các vấn đề kinh tế được tài trợ bởi Học viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội.

 Vatican đã phát đi một tuyên bố ngắn gọn sau cuộc hội kiến này cho biết rằng Đức Thánh Cha đã nói chuyện với Morales về điều kiện xã hội ở Bolivia, quan hệ giữa Giáo hội và quốc gia này, cùng những mối quan tâm của quốc tế.

Sau khi giới thiệu các thành viên trong đoàn tùy tùng của mình, Morales đã biếu Đức Thánh Cha Phanxicô hai món quà: một bộ ba cuốn sách nói về những lợi ích sức khỏe của trà coca và một bức tượng bán thân bằng gỗ của Tupac Katari, nhà lãnh đạo thế kỷ 18 của cuộc nổi loạn bản địa Bolivia chống lại đế chế Tây Ban Nha.

Đức Thánh Cha vẫn giữ im lặng khi Morales giải thích những lợi ích của lá coca. “Tôi dùng chúng hàng ngày,” ông nói.

Morales, người đã gây ra tranh cãi vào năm 2015 khi ông biếu Đức Thánh Cha một cây thánh giá được làm như là biểu tượng búa liềm của chủ nghĩa Cộng sản, một lần nữa ông lại biếu Đức Thánh Cha một món quà rất độc đáo về bộ sách nói về lợi ích của lá coca, và gợi ý Đức Thánh Cha nên dùng trà coca.

Jos. Tú Nạc, NMS