TRỰC TIẾP: Thánh lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, tại G.x Phú Hạnh lúc 17giờ30 ngày 10/06/2023

Thánh Lễ Chiều Thứ Bảy – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô lúc 17giờ30 ngày 10.06.2023 tại Giáo xứ Phú Hạnh. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-