Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật thứ 3 TN tại G.x Tân Thái Sơn 16giờ00 ngày 22/1/2017 (LM Roco Nguyễn Duy)

Thánh lễ Chúa nhật thứ  3 Thường Niên tại G.x Tân Thái Sơn – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Vào lúc 16giờ00 ngày 22/1/2017 do Linh mục Roco Nguyễn Duy chủ tế. 

Những lúc trên giường bệnh hoặc các cụ lớn tuổi ở xa không thể đến được.

Quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website:

longchuathuongxothattansonnhi.com

caunguyenbangtraitim.com

huyha.net

 

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì