Xin cha cho con hỏi về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi?

Thưa cha,khi đã nói đến mậu nhiệm thì đó là điều con người không thể giải thích được.Vậy thì xin cha cho con hỏi khi ĐGH công nhận điều đó thì ĐGH có hiểu được không và nếu các ĐGH hiểu được thì tại sao ĐGH không giải thích cho mọi người hiểu. Bởi vì giả sử người ngoại đạo có hỏi mình thì mình cũng có cơ sở để giải thích cho họ hiểu, bởi vì nếu chúng ta nói đó là mầu nhiệm do đó không giải thích được thì như vậy sẽ tạo cho họ sự nghi ngờ về đạo của chúng ta.Xin cha giải thích cho con.Con xin chân thành cảm ơn Cha.

Xin cha cho con hỏi về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi?
 

Thưa cha,khi đã nói đến mậu nhiệm thì đó là điều con người không thể giải thích được.Vậy thì xin cha cho con hỏi khi ĐGH công nhận điều đó thì ĐGH có hiểu được không và nếu các ĐGH hiểu được thì tại sao ĐGH không giải thích cho mọi người hiểu. Bởi vì giả sử người ngoại đạo có hỏi mình thì mình cũng có cơ sở để giải thích cho họ hiểu, bởi vì nếu chúng ta nói đó là mầu nhiệm do đó không giải thích được thì như vậy sẽ tạo cho họ sự nghi ngờ về đạo của chúng ta.Xin cha giải thích cho con.Con xin chân thành cảm ơn Cha.

Câu trả lời

Bạn Trịnh Quang Tuyến thân mến!
 
 
Mầu Nhiệm “Chúa Ba Ngôi” mà ĐGH đã công nhận, ngài công nhận nhưng không có nghĩa là ĐGH biết hết về Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi. Và nhu thế, không hiểu hết không có nghĩa là không biết.
 
 
Chúng ta biết rằng mình không thể hiểu hết về Chúa Ba Ngôi, vì đó là một mầu nhiệm. Nhưng cũng biết chắc rằng chúng ta đang sống mầu nhiệm đó. Ai cũng sống trong dòng đời, nhưng mấy ai hiểu được cuộc đời. Ai cũng cảm được dòng nhạc hay, nhưng lại không thể lấy được cái hay đó ra cho người khác xem!
 
 
Tách ra khỏi dòng sông, con cá sẽ chết. Biệt lập ra khỏi dòng đời, con người sẽ không tìm được hạnh phúc. Lẩy ra một nốt nhạc, nó chỉ là một âm thanh trơ trọi, không còn là một bài ca. Một vũ khúc được liên kết bởi các cử điệu trong sự liên tục trôi chảy (in the flow) và nhịp nhàng. Đó là những hình ảnh sống động giúp ta hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
 
 
Chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào thấu hiểu được Thiên Chúa. Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Nhưng mầu nhiệm không phải là điều gì đó mà chúng ta không thể hiểu biết. Một mầu nhiệm có quá nhiều ý nghĩa, đến nỗi bất kể chúng ta hết sức nỗ lực, cũng không bao giờ đi đến tận cùng được.
 
 
Chúng ta có thể nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa, bằng lý luận của riêng mình. Khi nhìn vào sự vật nào đó hoặc người khác, người ta sẽ nhận biết ngay rằng những sự vật này không tự nhiên mà có, mà chính là nhờ Thiên Chúa.
 
 
Nhưng nếu Thiên chúa không tự mạc khải về chính mình Người cho chúng ta, thì chúng ta sẽ hiểu biết được rất ít về Người. Đặc biệt là qua Kinh Thánh, chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Từ Kinh Thánh, chúng ta được học hỏi rằng Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.
 
 
“Thiên Chúa là một và độc nhất trong bản thể hay bản tính vô hạn của Người nhưng Người cũng thực sự là ba ngôi riêng biệt, là Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng Chúa Cha không phải là Chúa Con, Chúa Cha sinh ra Chúa Con từ đời đời, cũng như Chúa Con từ đời đời được sinh ra. Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha, cũng không phải là Chúa Con mà là một ngôi riêng biệt nhận bạn tính từ nơi Chúa Cha và Chúa Con do nhiệm xuất từ đời đời. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng bằng nhau, cùng vĩnh cửu, cùng bản thể và cùng xứng đáng được vinh quang và thờ lạy như nhau” (từ điển công giáo phổ thông A-J, xuất bản năm 1985,tr 46).
 
 
Chúa Cha là Đấng tạo dựng, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa.
 
 

Và xét cho cùng bạn và tôi không phait tìm hiểu để biết rõ ràng về Chúa Ba Ngôi, cho bằng chúng ta mừng kính, cầu nguỵện và sống mầu nhiệm này. Mầu nhiêm Ba Ngôi là mầu nhiệm của “Tình Yêu”.

DCCT